پایگاه ارشد علوم دامی

راهنمای شروع پرورش بز شیری به صورت تجاری (Guide to Starting a Commercial Goat Dairy)

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 13:46 - جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲

راهنمای شروع پرورش بز شیری به صورت تجاری

(Guide to Starting a  Commercial Goat Dairy)دوستان عزیز در این پست فایلی لاتین با عنوان راهنمای شروع پرورش بز شیری به صورت تجاری (Guide to Starting a  Commercial Goat Dairy)  قرار داده ام که یک کتاب می باشد که شما عزیزان می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.


دانلود فایل


دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

نژاد های گوسفند

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 21:41 - چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱


 نژاد های گوسفند

  1- نژادهایی با پشم خیلی ظریف

2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف

3- نژادهای پشم دراز

4 - نژادهای پشم تلاقی یافته

5 -نژادهای پشم قالی

6- نژاد پوستی

گوسفندان ایران

1-نژادهایی با پشم خیلی ظریف


الف : مرینوس ( merino )

 

منشا مرینوس کشور اسپانیا میباشد .سه نوع مرینوس به نامهای A ، B و C وجود دارد. A و B دارای پوست چین دار میباشند و نوع A پوست چین دار تری نسبت به B دارد.مرینوس با پوست چین دار به مرینوس آمریکائی شناخته می شود. مرینوس نوع C را مرینوس دلاین ( Delaine merino ) مینامند که چین پوست آن خیلی کم میباشد .

پشم مرینوس دلاین سفید بوده ورشد آن در حدود4/6تا6/7 سانتی متر در سال میباشد.

قوچهای آن شاخدار و میشها بدون شاخ میباشند . مرینوس از نظر اندازه متوسط بوده و بدنی لاغر دارد.مرینو دلاین از مرینوس بزرگتر است. مرینوس دارای غریزه قوی زندگی گله ای بوده وتوانائی چرا در مراتع فقیر را دارا میباشد

ب:رامبویه( Rambouillet )

 

منشا این نژاد کشور فرانسه میباشد.این نژاد از مرینوس اسپانیائی حاصل شده است . در حدود نیمی یا بیشتر از گوسفندان تلاقی یافته در آمریکا از نژاد رامبویه میباشند.رامبویه از نظر پشم ظریف شهرت دارد.

رنگ این نژاد سفید میباشد و اندازه آن بزرگ میباشد.بدنی زاویه دار وبلوکی همچنین لاشه ای گوشتی تر نسبت به مرینوس دارد ولی از نظر کیفیت گوشت درمقایسه با نژادهایی که برای تولید گوشت پرورش می یابند مناسب نمی باشد.قوچهای این نژاد شاخدار ویا بدون شاخ ولی همه میشها بدون شاخ هستند.رشد پشم آنها حدود9/8سانتی متر در سال است.

ج دبویلت( Debouillet )

  

منشا این نژاد آمریکا میباشد. از تلاقی رامبویه ومرینوس دلاین بهبود نژاد یافته است. توسعه این نژاد در نیو مکزیکو شروع گردیده است. دبویلت باشرایط مراتع غرب امریکا سازگار است.

اندازه این نژاد متوسط بوده ،بدنی زاویه دار داردو رنگ آن سفید میباشد. قوچهای این نژاد شاخدار و یا بدون شاخ میباشند ولی میشها بدون شاخ هستند.الیاف پشم نرم و بلند باعث ارزشمندی پشم ان میباشد.

2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف

الف -چویوت ( cheviot )

 

منشا این نژاد از تپه های cheviot در شمال انگلستان و جنوب اسکاتلند میباشد.

چویوت جثه ای کوچک داشته و نوع بدن آن بلوکی است .این نژاد صورت و پا های سفید ومنخرین سیاه دارد و بدون شاخ میباشد. رشد پشم آن در حدود2/10 تا 7/12 سانتی متر در سال میباشد.

ب - دورست-( Dorest )

                                   

منشا دورست از جنوب انگلستان میباشد.جثه ای متوسط داشته و نوع بدن بلوکی است .گوشها ، بینی ، صورت و پا هایی سفید دارد .دورست هم شاخدار وهم بدون شاخ میباشد .این نژاد پشمی با زبری متوسط تولید میکندوپشم چیده شده دورست وزن سبکی داردو به طور متوسط 6/3 - 2/3 کیلو گرم است . این نژاد لاشه گوشت داری تولید میکند.

ج -گوسفند فنلاندی( Finn sheep )

منشا این نژاد فنلاند است واز نظر جثه کوچک است گوشها ، بینی ، صورت و پا هایی سفید دارد این نژاد به طور کلی بدون شاخ میباشد،هر چند که تعدادی از قوچهای آن شاخدار میباشد.گوسفند فنلاندی پشمی با زبری متوسط تولید میکند و وزن پشم چیده شده آن حدود 4 تا 5/4 کیلو گرم است خصوصیات لاشه این نژاد مطلوب نمیباشد.

نژاد فنلاندی دارای نرخ بره زایی قابل توجهی میباشد و در آمریکا برای برنامه های تلاقی جهت افزایش میزان بره زایی مورد استفاده قرار میگیرد . میش بالغ تلاقی یافته که نیمی از آن نژاد گوسفند فنلاندی میباشد 200 تا 250 بره تولید میکند بره های تلاقی یافته این نژاد در هنگام تولد کوچک میباشند ولی قدرت بقا وزنده ماندن آنها بالا میباشد . وقتی این نژاد در تلاقی استفاده گردد ، بره های بدست آمده از نظر لاشه نیز دارایکیفیت مناسبی خواهند بود.

د همشایر ( Hampshire )

                         

منشا نژاد همشای جنوب انگلستان است. جثه این حیوان بزرگ بوده و دارای بدنی از نوع بلوکی میباشد صورت ، پا ها ، گوشها و بینی سیاه بوده ،فاقد شاخ میباشد.

همشایر از نظر بلوغ در حد متوسط قرار دارد. از خصوصیات دیگر این نژاد شیر دهی خوب و تولید بره هایی است که پس از شیر گیری برای ارائه به بازار مناسب میباشند. تولید پشم متوسط و درحدود 2/3 تا 6/3 کیلو گرم میباشد میانگین تولید بره در حدود 137 درصد است که این درصد بره زایی براساس 100 میش میباشد . تلاقی خوبی بین آنها وگوسفندان با پشم ظریف یا نژاده های تلاقی یافته صورت میگیرد.

ه- مونتادال( Montadal )

                       

منشا این نژاد ایالات متحده میباشد وبهبود آن بوسیله تلاقی میشهای نژاد کلمبیا با قوچهای cheviot صورت پذیرفته است .

این حیوان دارای جثه ای متوسط با نوع بدن بلوکی بوده ،صورت ، گوشها و پا های آن سفید میباشد وبر روی صورت وپا ها پشمی وجود ندارد.این نژاد بدون شاخ میباشد لاشه آن گوشتی است ومتوسط تولید پشم در حدود 5/4 تا 4/5 کیلو گرم در سال میباشد.

و - اکسفورد ( Oxford )

 

منشا نژاد اکسفورد مرکز وجنوب انگلستان است . نژاد اکسفورد از بزرگترین نژاد های گوسفند با پشم متوسط از نظر جثه میباشد . نوع بدن آن بلوکی میباشد . صورت ، گوشها وپاهای آن خاکستری مایل به قهوه ای است. گوسفندان این نژاد بدون شاخ هستند .بیده چیده شده آن سنگین و حدود 5/4 تا 4/5 کیلوگرم وزن دارد .میشهای این نژاد پر منفعت و سودمند بوده ، از نظر شیر دهی خوب و بره های آنها دارای رشد سریعی میباشند . استفاده از این نژاد در تلاقی ها مناسب است چون اندازه جثه آن بزرگ است .

ز-شروپ شایر ( Shropshire )

 

منشا این نژاد کشور انگلستان میباشد . این حیوان از کوچکترین گوسفند های نژاد پشم متوسط و نوع تیپ بدنی بلوکی بوده وبدون شاخ میباشد . صورت و پا ها کدر بوده ،پوشش زیادی از پشم در صورت آن وجود دارد .تولید لاشه این نژاد کم میباشد و وقتی وزن حیوان در اثر تغذیه افزایش می یابد ، میزان چربی آن نیز زیاد میگردد.

وزن بیده آن 1/4 کیلو گرم است .میشهای این نژاد مادران خوبی هستند و درصد تولید بره آنها اغلب 150 % میباشد.

ح - سات داون( Soutdown )

 

این نژاد از جنوب انگلستان منشا شده است و یکی از قدیمی ترین نژادهای گوسفند در دنیا محسوب میشود. جثه این گوسفند کوچک و نوع بدن بلوکی است . صورت ف گوشها وپاها خاکستری یا قهوه ای است . این نژاد دارای بلوغ زودرس و بدون شاخ میباشد . بیده آن 3/2 تا 2/3 کیلوگرم است. سات داون در سنین اولیه تمایل به چاق شدن و ذخیره چربی دارد.

ط - سافولک ( Suffolk )

 

منشا این نژاد جنوب انگلستان است. جثه ای بزرگ وبدن بلوکی وعضلانی داشته ، صورت ، گوشها و پاها سیاه میباشد .این نژاد بدون شاخ میباشد و بر روی صورت و پاهای آن پشم وجود ندارد.

بیده سافولک 6/3 تا 5/4 کیلوگرم وزن دارد . درصد بره زایی ان 150 % یا بیشتر است . رشد بره در این نژاد سریع بوده و سرعت ذخیره چربی در این نژاد نسبت به سایر نژادها کمتر است . تولید گوشت لخم ولاشه عضلانی از دیگر خصوصیات این نژاد میباشد.

ی - تونس ( Tunis )

                        

نژادتونس از شمال افریقا منشا شده است . رنگ صورت آن قرمز متمایل به قهوه ای تا خرمایی روشن میباشد . این نژاد بدون شاخ بوده و اندازه جثه آن متوسط و زاویه دار است و بدنی بلوکی دارد . دارای پشم زبر بوده و بر روی صورت پشم وجود ندارد.

3- نژادهای پشم دراز

الف کاتسولد ( Cotswold )

                     

از نژادهای قدیمی گوسفند در انگلستان است و منشا آن نیز انگلستان میباشد این نژاد بزرگ جثه بوده و نوع بدن آن بلوکی میباشد .

پاها و صورتی سفید رنگ داشته ، هر چند که دربین آنها سفید متمایل به خاکستری نیز دیده میشود. لکه های تیره بر روی صورت و پاها ممکن است وجود داشته باشد پشم این نژاد رشد زیادی داشته و وزوزی (فر دار) میباشد . این گوسفند بدون شاخ بوده و در برنامه های تلاقی از آن استفاده میشود.

ب - لایسستر ( Leicester )

                      

منشا این نژاد کشور انگلستان است . این گوسفند دارای جثه ای بزرگ و بدن بلوکی میباشد .رنگ این نژاد سفید بوده ، بدون شاخ میباشد و بر روی صورت پشم وجود ندارد .پشم گوسفند لایسستر محافظ خوبی در برابر گرما نمیباشد .

ج - لینکلن ( Lincoln )

         

            

منشا لینکلن انگلستان است . این نژاد دارای جثه ای بزرگ بوده و نوع بدن آن بلوکی میباشد . رنگ آن سفید است و بدون شاخ بوده ، پشم دراز و زبری تولید میکند . این نژاد دارای بلوغ دیررس است . پشم تولیدی آن 4/5 تا 2/7 کیلوگرم میباشد . از این نژاد برای تلاقی ها استفاده میشود.

د - رامنی ( Romney )

 

این نژاد یکی از قدیمی ترین نژادهای منشا شده در جنوب انگلستان است . جثه این نژاد بزرگ با با نوع بدن بلوکی است . بیده ای متراکم وبهتر از دیگر نژادهای پشم دراز تولید میکند و و بهمین دلیل سازگاری بهتری نسبت به رطوبت و مناطق مرطوب در مقایسه با سایر نژادهای پشم دراز دارد . این نژاد در برناکمه های تلاقی نژادی مورد استفاده قرار میگیرد.

4 - نژادهای پشم تلاقی یافته

الف - کلمبیا ( Columbia )

 

منشا این نژاد امریکا میباشد و از تلاقی بین قوچ لینکلن و میش رامبویه بوجود آمده است . هدف از این تلاقی بوجود آوردن نژادی است که سازگاری بهتری با مناطق کوهستانی داشته باشد .

کلمبیا جثه ای بزرگ و بدنی بلوکی دارد . این نژاد بزرگترین نژاد تلاقی یافته است . صورت ، گوشها و پاهای سفید داشته و بدون شاخ میباشد .در روی صورت گوسفند کلمبیا پشم وجود ندارد و دارای پاهایی است که از کمی از سایر نژادها بلندتر است

وزن پشم های چیده شده در حدود 5/4 تا 9/5 کیلوگرم است و تولید گوشت لخم مناسبی دارد . کلمبیا غالبا در تلاقی با نژاد صورت سیاه که دارای پشم متوسط میباشد استفاده شده و هدف از این تلاقی تولید بره های بازاری است .

ب- کوریدال ( Corriedale )

                

  

منشا آن نیوزلند است .این نژاد حاصل از تلاقی بین قوچهای لینکلن و لایسستر با میشهای مرینوس است .

کوریدال دارای جثه متوسط وکمی بزرگ است صورت ، گوشها و پاهایی سفید رنگ داشته و فاقد شاخ میباشد . این نژاد تولید پشم و گوشت باکیفیت خوب را دارا بوده و وزن بیده آن 5/4 تا 8/6 کیلوگرم در سال است .

ج - پاناما ( Panama )

                     

     

این نژاد از امریکا منشا یافته . نژاد پاناما حاصل تلاقی قوچ رامبویه و میش لینکلن میباشد . رنگ صورت ،گوشها و پاها سفید بوده وجثه بزرگ ،تیپ بدن بلوکی و بدون شاخ بودن از خصوصیات نژاد پاناما میباشد.

گوسفند پاناما اندکی گوچکتر از نژاد کلمبیا بوده ولاشه کمی گوشتی داشته و در سنین اولیه چربی در بدن آن ذخیره میشود.

د - راملدال ( Romeldale )

                         

      

منشا راملدال ایالات متحده امریکا است و از تلاقی بین قوچ رامنی و میش رامبویه بوجود آمده است .

این نژادجثه ای متوسط وبدنی بلوکی داشته ، رنگ صورت ،گوشها و پاها سفید بوده

و بدون شاخ میباشد . وزن بیده آن 5/4 تا 9/5 کیلوگرم است. راملدال در تلاقی با میشهای پشم ظریف مورد استفاده قرار گرفته و بره های سازگار با شرایط پرورش در مرتع را بوجود می آورد.

ه - تارگی ( Tar ghee )

                  

 

منشا تارگی امریکا است . این نژاد حاصل تلاقی بین قوچ رامبویه با میشهای کاریدال - لینکلن-رامبویه میباشد.

این نژاد جثه ای متوسط ،بدنی بلوکی با صورتی سفید رنگ داشته و بدون شاخ است . فاقد پشم در صورت بوده و وزن پشم چیده شده آن 5/4 تا 4/5 کیلوگرم در سال میباشد.

و - بدون دم ( Tailless )

             

         

منشا این نژاد امریکا میباشد و از تلاقی گوسفند بدون دم سیبری با تعدادی از نژادهای اصلاح شده بوجود آمده است . هدف از این تلاقی اصلاح یک نژاد است که نیاز به قطع دم نداشته باشد . رنگ صورت ، گوشها وپاها سفید میباشد . این نژاد بدون شاخ بوده و صورتشان بدون پشم است.

ز - سوت دال ( Southdaie )

 

منشا این نژاد ایالات متحده امریکا میباشد و از تلاقی بین نژادهای سات داون و کوریدال به وجود آمدهاست . هدف ازاین تلاقی تولید نژادهایی است که از نظر کیفیت پشم و گوشت مناسب باشند.

5 -نژادهای پشم قالی

صورت سیاه ها یلند ( Black-Faced Highland )

 

                

       

این نژاد از قدیمی ترین نژادهای منشا شده در اسکاتلند است . اندازه این نژاد کوچک بوده و دارای پشم زبر و ضخیم در پوشش خارجی وظریف تر در پوشش داخلی میباشد . صورت و پاها سیاه بوده ، قوچهای این نژاد بزرگ و میشهای آن کوچک جثه و کوتاه قد با شاخهای پیچیده میباشند . این نژاد توانایی زندگی در مناطق خشک با پوشش گیاهی اندک را دارا میباشد.

6- نژاد پوستی

قره گل ( Karakul )

 

این نژاد از آسیا منشا شده و یکی از قدیمی ترین نژادهای گوسفند در جهان است . قره گل جثه ای بزرگ و بدنی زاویه دار داشته ،رنگ صورت ،گوشها و پاها سیاه یا قهوه ای میباشد .

قوچهای این نژاد شاخدار و میشها بدون شاخ میباشند و بره هایی با لاشعه ضعیف و فقیر تولید میکنند . پوست بره ها پس از به دنیا آمدن و چند روز بعد از آن مورد استفاده قرار میگیرد . پشم در حیوان بالغ زبر و خشن است وبین 2/15 تا 4/25 سانتی متر طول دارد.

گوسفندان ایران

گوسفندان ایرانی از نظر پشم در گروه گوسفندان با پشم ضخیم ویا قالی میباشند . همگی این گوسفندان دنبه دار میباشند به استثنای زل که دارای نیم دنبه یا بدون دنبه بوده و قره گل که دارای نیم دنبه است .

گوسفندان ایرانی رنگهای مختلفی دارند از جمله میتوان به سفید ، سیاه ، خرمایی ، قهوه ای ،نخودی و خاکستری اشاره کرد .

گوسفندان ایران را بر حسب اصولی تقسیم مینمایند که این تقسیم بندی میتواند بر اساس سفید یا رنگی بودن بدن و یا وزن بلوغ (سنگین ، متوسط ، سبک ) باشد .


دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

از شیرگیری بره

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 20:53 - شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱

weaning lamb

در این پست پاورپوینتی در رابطه با از شیرگیری بره ها را براتون آماده کرده ام .متن به صورت لاتین و دست نویس می باشد و از چندین مقاله و مجله ترویجی لاتین استفاده شده است .


دانلود فایل


دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

چگونگی ساخت سیلاژ برای فارم های کوچک

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 17:48 - سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱

چگونگی ساخت سیلاژ برای فارم های کوچک

در این پست فایلی با عنوان چگونگی ساخت سیلاژ برای فارم های کوچک که یک فایل لاتین که دارای عکس های با کیفیت و رنگی  می باشد و در جهت ساخت سیلاژ می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد قرار داده ام .

 

دانلود فایل پی دی اف

رمز فایل : novin-damparvaran.blogfa.com


دسته بندی : مقالات تغذیه


 

مدیریت تولید مثل گوسفند وبز ( رگولین)

نویسنده : | تاریخ : 11:30 - دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱

مدیریت تولید مثل گوسفند وبز (رگولین)


در این بخش  فایلی  با عنوان مدیریت تولید مثل گوسفند وبز (رگولین) قرار داده ام که می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

امیدوارم بتونین ازش استفاده کنین .

لطفاً نظرات خودتونو برای بهبود عملکرد سایت ارائه بدین. موفق و پیروز باشید.


دانلود فایل pdf


دسته بندی : پرورش گوسفند و بز
برچسب‌ها: مدیریت تولید مثل گوسفند وبز, رگولین, ملاتونین, مشتقات تریپتوفان, بازده تولید مثلی, روشهای نوین تولید مثلی

 

وضعیت بدنی در گوسفند B.C.S

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 1:58 - جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱

وضعیت بدنی در گوسفند      B.C.Sدانلود پاورپوینت
دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

Metabolic & Nutritional Diseases of Goats

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 12:1 - پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱

Metabolic & Nutritional Diseases of Goats

در این پست مقاله ای تحت عنوان ناهنجاری ها ی متابولیکی بز رو واستون گذاشتم که به صورت بخش بندی شده به 8مورد از این ناهنجاری ها پرداخته است .این مقاله در بخش دامپزشکی دانشگاه گوئلف تهیه شده است.

Ontario Veterinary College/University of Guelph

دانلود فایلدسته بندی : پاورپوینت
برچسب‌ها: ناهنجاری های متابولیکی بز تب شیر کتوزیس

 

مرحله از شیر گیری بره stage of weaning

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 16:50 - چهارشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۱

stage of weaning

در این پست پاور پوینتی با عنوان  از شیر گیری بره ها   رو قرار داده ام که می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

از شیر گیری برهدسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

چگونگی شناسایی بز از نظر سن

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 15:11 - سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱

تعیین هویت بز

در این پست پاور پوینتی با عنوان  تعیین هویت بز   رو قرار داده ام که می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

تعیین هویت بز

چگونگی شناسایی بز از نظر سن
دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

تكنولوژي ميكروچيپ

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 10:42 - سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰

 

تکنولوژی میکروچیپ (قسمت اول)

 

سیستمهای قدیمی شناسائی دامها از جمله علامتگذاری ،الصاق پلاک ، خالکوبی ،داغی سرد و ...  و ثبت دستی و غیر مکانیزه اطلاعات با تفسیر و نظر شخصی و بدون نظارت و کنترل جامع داراي معايب فراوان و درصد بالای خطا و اشتباه  می باشد که بدلیل صرف زمان زیاددر دسترسی ، عدم جامعیت ، پراکندگی ، عدم صحت و عدم امکان کنترونظارت به دلایلی نظیر عدم یکپارچگی و ... اختلالات بسیار زیادی در سیستمهای نظارتی و مدیریتی و فنی بوجود می آورد و امکان تصمیم گیریهای صحیح و به موقع در زمانهای مورد نظر و بحرانی نظیرشرایط شیوع بیماری و... را نا ممکن می سازد.

همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان و با توجه به اهمیت صنعت پرورش دام ، شناسائی الکترونیکی به عنوان اساس شناسائی الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی میکروچیپ و استفاده از ابزارهای جانبی نظیر ثبت یکپارچه اطلاعات در قالب استاندارد بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری و... امکان بهینه سازی امور پرورشی دام را به شکل چشمگیری و غیر قابل مقایسه ای افزایش داده است.

معرفي تكنولوژي:این تكنولوژی بر اساس شناسایی توسط امواج رادیویی استوار بوده و بدون نظارت و تفسیرهای نظری و شخصی انجام می پذیرد. میكروچیپ تنها روش شناسایی دائمی و مطمئن جانداران بوده كه می تواند در كوتاه ترین زمان، جمعیت كثیری از جانداران را مورد شناسایی قرار دهد.   ازسه جزء تشكيل شده است: ميكروچيپ،دستگاه بازخوان و بانك اطلاعاتي

  تاريخچه:  پيدايش تكنولوژي درابتداي دهه1980 ميلادي، صدور تائيديه استفاده از ميكروچيپ قابل تزريق درجانداران در سال1996 توسط سازمان غذاو داروي ايالات متحده آمريكاFDA، تعيين استاندارد جهاني درخصوص محل كاشت ميكروچيپ درجانداران مختلف توسط سازمانUSDA درسال1996، اعلام تائيديه عملي وفني تكنولوژي شناسايي الكترونيكي ميكروچيپ درسال 1382توسط سازمان دامپزشكي كشورايران .

مزایا:

-استفاده از تكنولوژي برترشناسايي مورد تائيد واستفاده جهاني

-مکانیزه نمودن سیستم های مدیریتی امور دام

-دستیابی سریع وکم هزینه زمانی-مکانی به اطلاعات از طریق سیستم بانک اطلاعاتی آن لاین

-امکان شناسایی بین الملی

-شناسایی و کنترل بیماریهای واگیردار

-کنترل قرنطینه ای داخل کشور ومناطق مرزی

-انجام طرحهای تحقیقاتی واصلاح نژادی

-ثبت و احراز مالکیت دام و...

معرفی میکروچیپ: میکروچیپ یک وسیله بسیار کوچکی به اندازه دانه برنج بوده(11میلیمتر) ودارای یک محفظه شیشه ای که قابلیت تطابق با بافت زنده را دارا می باشد.هرمیکروچیپ دارای یک کد اختصاصی بین المللی بوده و امکان تغییرکد ویاتشابه آن وجودندارد و درنهایت این کدها ثبت و فهرست جهانی میشوند.

عمرمیکروچیپ: میکروچیپ عاری از باطری بوده وبه منبع الکتریکی متصل نمی باشد.اجزای میکروچیپ قابلیت تعویض یا جداشدن ندارد.طوری طراحی شده است که تا انتهای عمر جاندار مورد استفاده قرار میگیرد وعمرنامحدود دارد.

-براورد مصارف دارویی،واکسن،موادغذایی،مواد اولیه وتجهیزات

-       تماس غیر مستقیم باجاندار

-        سرعت بالای بازخوانی

-        ثبت مشخصات وتعیین وهویت دام ومناطق زیست محیطی دام

-        پیشگیری،کنترل وریشه کنی بیماریهای دام

-       جلوگیری ازقاچاق دام وانتقال دامهای آلوده

-        تعیین دامهای مجاز وغیر مجاز در کشتارگاههای صنعتی

-          انتخاب وخرید وفروش دام به صورت آن لاین

 

 


دسته بندی : پرورش گوسفند و بز


 

آخرین مطالب

» نرم نرمک می رسد اینک بهار ( دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ )
» دانلود دفترچه سوالات دکترای علوم دامی سال 94 ( یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ )
» دانلود دفترچه سوالات ارشد علوم دامی سال 94 ( شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» فردا هم تموم میشه نگران نباشید ( پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ )
» پژوهش های تولید مثلی گاوهای هلشتاین در ایران ( پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ )
» 13+15 / 13-15 ( سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» معامله بر سر تنها ذخیره ژنتیکی صنعت طیور کشور ( سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» دانلود رایگان سوالات ارشد علوم دامی سال 93 ( شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ )
» بررسی تحقیقات انجام شده در باره مواد معدنی و عناصر کمیاب در بزها ( شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ )
» عوامل تغذیه ای که باعث تولید کم آغوز می شوند ( جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ )
» مقاله مروری : اثرات تنش گرمایی در اواخر آبستنی در گاوهای خشک و گوساله آن ها ( دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحقيقات اخير در ارتباط با اثرات تركيبات فايتوژنيك ( دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ )