مشخصات فردی
نام:حسین واثقی دودران
تاریخ تولد:1367
جنسیت:مرد - مجرد
محل سکونت:ایران - اردبیل
مشخصات تماس
ایمیل:h.vaseghi28@yahoo.com
تلفن:09148803782
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانش آموز
رشته تحصیلی:فیزیولوژی تولید مثل
علایق
سیاسی/اجتماعی:گفتن نگیم!