پایگاه ارشد علوم دامی

Body condition scoring of sheep and goats

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 23:42 - دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393

Body condition scoring of sheep and goats

 

By John Suiter, Research Officer, Sheep Industries Branch, South Perth

Summary

Condition scoring can be used to assess feed needs and to judge the carcase finish required by the buyer. The scoring techniques are described.


The condition and nutritional status of livestock can be measured by liveweight change and body condition scoring. Liveweight change, using liveweight scales, is the most accurate way of measuring the condition of livestock except during late pregnancy or when gut-fill varies between each weighing ?- see Farmnote No. 91/91 'Sheep weighing - why, which, when and with what!' (Agdex 430/26). At these times, condition scoring is a useful, additional method to liveweight change.

Where liveweight scales are not available, condition scoring is the best alternative. Visual appraisal is unreliable and is easily confused by gut-fill, length of fleece and pregnancy.

Condition scoring can be used:

  • to assess whether more feed is needed to maintain or increase condition and liveweight; and
  • in meat production systems where a particular carcase finish is desired by the consumer.

Carcase finish is assessed as a fat score which is directly related to the condition score of the live animal - carcase fat score 3 is equivalent to condition score 3. In both the sheep and goat meat industries body condition scores of 2 to 3 are desirable (well finished but not fat). Condition score 1 animals are unfinished; that is, muscle development is poor, while animals in condition scores 4 and 5 are overfat and unacceptable to all known markets.

Use of condition scoring

The condition scoring system was developed for sheep, but it can also be used with goats. Condition score 5 (very fat), which is occasionally seen in sheep, is rarely seen in goats.

f06994a1.gif
Figure 1. Sheep cross-section at the 13th rib - condition score 2.

f06994b.gif
Figure 2. Sheep cross-section at the 13th rib - condition score 2

Condition scoring is done by feel. Accuracy improves with practice. When feeding for survival or for maintenance of body condition during periods of feed shortage, the livestock should be maintained at a condition score of 2. Below condition score 2, wool production in sheep is likely to be affected, with the development of tender fleeces. At condition score 1 or below the animal is emaciated and its long term production may be reduced. In the breeding ewe or doe, condition scores near 3 are desirable. Lower scores will result in less lambs or kids being born, lower birth weights and thus lower survival rates.

How to condition score

Condition score is independent of body size. Animals of Capretto goat size (small lambs) and of shipper wether size can have the same body condition score. Condition score measures the amount of soft tissue (meat and fat) over the bones of the animal ?- not of the size of the animal.

The animal should be standing in a relaxed position. It should not be tense, crushed by other animals or held in a crush. If the animal is tense it is not possible to feel the short ribs and get an accurate condition score.

Locate the last rib (the 13th). Using the balls of the fingers and thumb, try to feel the backbone with the thumb and the end of the short ribs with the finger tips immediately behind the last rib.

Feel the muscle and fat cover around the ends of the short ribs and over the backbone. Feel the fullness of the eye muscle ?- see diagram.

The degree of roundness of the ends of the bones, the amount of tissue between the bones and the fullness of the eye muscle determines the condition or finish of the animal ?- the condition score.

The condition scores

Score 0 - the animal is emaciated, in extremely poor condition and very weak (near death). The animal has no fat cover, the surface of the eye muscle feels hollow when the thumbs is run down from the backbone to the end of the short ribs and there is little tissue between the spinal processes of the backbone or short ribs.

Condition scores 1 to 5

Descriptions

Score Backbone Short ribs Eye muscle
1 Prominent and sharp Ends are sharp and easy to press between, over and around Thin, the surface tending to feel hollow
2 Prominent but smooth Smooth well-rounded ends ?- can feel between, over and around each smoothly Reasonable depth with the surface tending to feel flat
3 Can be felt but smooth and rounded Ends are smooth and well covered ?- firm pressure necessary to feel under and between short ribs Full and rounded
4 Detectable with pressure on the thumb Individual short ribs can only be felt with firm pressure Full with a covering layer of fat
5 Can be felt with firm pressure Cannot be felt even with firm pressure Muscle cannot be felt due to a thick layer of fat

Illustrations of carcases and cross-sections at the 13th rib

f06994c.gif
Score 1 - 13th rib

f06994d.gif
Score 1 - 13th rib carcase

f06994e.gif
Score 2 - 13th rib

f06994f.gif
Score - 2 13th rib carcase

f06994g.gif
Score 3 - 13th rib

f06994h.gif
Score 3 - 13th rib carcase

f06994i.gif
Score 4 - 13th rib

f06994j.gif
Score 4 - 13th rib carcase

f06994k.gif
Score 5 - 13th rib

f06994l.gif

 

 

BCS 1

BCS 2

 

BCS 3

BCS 4

BCS 5

 

Photos used with permission from the Meat Goat Production Handbook, Langston University, 2007.

 

BCS 1

BCS 2

 

 

 

BCS 3

BCS 4

BCS 5

 

Photos used with permission from Body Condition Scores in Goats taken from the Meat Goat Production Handbook, Langston University, 2007.

 

BCS 1

BCS 2

 

 

BCS 3

BCS 4

BCS 5

 

Photos used with permission from the Meat Goat Production Handbook, Langston University, 2007.

 

 

فایل pdf

http://www.sevenhillstallarook.com.au/media/user/file/condition%20scoring.pdf


دسته بندی :


 

نقش تعادل انرژی در تولید مثل

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 17:36 - دوشنبه هفدهم آذر 1393

نقش تعادل انرژی در تولید مثل

 

 

انرژی مصرفی می‌تواند یکی از مهمترین عوامل تغذیه‌ای موثر بر تولید گاوهای شیری باشد.

 

 

انرژی مصرفی ناکافی در تلیسه‌ها و گاوها در ابتدای شیردهی‏، عملکرد تولید مثلی را کاهش می‌دهد. مصرف انرژی بیش از حد در اواخر دوره شیردهی و در دوره خشکی نیز می‌تواند مشکلات چاقی گاو را ایجاد کند که خود موجب کاهش بازده تولید مثلی آن‌ها در دوره شیردهی بعدی می‌شود.

زمانی که تلیسه‌ها با مقادیر ناکافی انرژی تغذیه شوند، دیرتر به سن بلوغ جنسی می‌رسند و چنانچه جیره‌هایی که دارای کمبود انرژی هستند به تلیسه‌هایی که دوره‌های فحلی طبیعی را شروع کرده‌اند‏، خورانده شود ممکن است موجب توقف دوره فحلی طبیعی آن‌ها شود.

 

 

گاوهای شیرده پرتولید نیز در ابتدای دوره بعد از زایمان ناتوان از مصرف غذای کافی به منظور تامین نیازهای انرژی برای تولید شیر هستند. وقتی که مواد غذایی مصرفی نتوانند نیازهای غذایی افزایش یافته برای تولید شیر را مرتفع سازند تعادل منفی انرژی اتفاق می‌افتد در این شرایط نیازهای انرژی به طور ناقص و از طریق متابولیسم ذخایر بدن مرتفع می‌شود که این امر نیز به نوبه خود منجر به کاهش وزن بدن و شرایط ضعیف بدنی می‌گردد. متابولیسم بیش از حد ذخایر بدن با تصفیه چربی کبدی بعد از زایمان و کاهش عملکرد تولید مثلی در گاوهای شیری پر تولید همراه می‌باشد. البته میزان و مدت زمان تعادل منفی انرژی در طول ابتدای دوره شیردهی بیشتر به غذای مصرفی تا به تولید شیر بستگی دارد. مکانیسم‌هایی که همراه با غذای مصرفی ناکافی بعد از زایمان و در نتیجه آن تعادل منفی انرژی تولید مثل را متاثر می‌سازند‏ هنوز به طور کامل شناخته نشده‌اند. با این وجود برخی احتمالات وجود دارد که رابطه آنتاگونیستی بین متابولیسم بعد از زایمان و عملکرد تولید مثلی را روشن می‌سازند.

 

 

هورمون لوتئولیز کننده (LH) یک هورمون مهم و حیاتی است که به منظور دوباره برقرار سازی فعالیت تخمدان‏، رشد نهایی و بلوغ فولیکول‌های تخمدانی، تخمک‌گذاری و ترشح تخمدانی پروژسترون مورد نیاز می‌باشد.

کمبود انرژی شدید ممکن است الگوی ترشح  LH را تغییر دهد و در نتیجه توسعه فولیکولی و تخمک‌گذاری را به تعویق بیندازد.

 

تعادل منفی انرژی در ابتدای دوره بعد از زایمان ممکن است که به باروری پایین همراه با اثر گذاری منفی روی کیفیت فولیکول‌های تخمدان در طول دوره تولید مثلی منجر شود.

 

به طور کلی هر فولیکول تقریباَ 70 روز نیاز دارد تا کامل شود و به صورت فولیکول قبل از تخمک‌گذاری آماده گردد فولیکول‌هایی که با چنین شرایط نامطلوب انرژی روبرو می‌شوند (تعادل منفی انرژی شدید در دوره ابتدایی بعد از زایمان) در این مدت زمان تعیین شده 70 روزه آمادگی انجام وظایف خود را پیدا نمی‌کنند.

 

گزارش شده است که فولیکول‌های در حال رشد در گاوهایی که کاهش شدید وزن را در طول 3 تا 5 هفته بعداز زایمان به خود دیده‌اند، فولیکول‌های معیوبی هستند که در طول دوره تولید مثلی و پس از تخمک‌گذاری ترشح پروژسترون را کاهش داده و باروری پایینی را ایجاد می‌کنند.

 

 

براساس مطالب بالا مشخص می‌شود که تولید شیر، کمبود انرژی شدید و از دست دادن شرایط بدنی با فاصله اولین تخمک‌گذاری همبستگی و با نسبت آبستنی به اولین سرویس، همبستگی منفی دارد.

 

 

به این ترتیب که برای گاوها برای تولید بالا مدت زمان طولانی‌تری برای اولین تخمک‌گذاری بعد از زایمان لازم است. همچنین نسبت آبستنی به اولین سرویس و در کل باروری در گاوهای پرتولید پایین‌تر است. بنابراین استراتژی‌های تغذیه‌ای که شروع تخمک‌گذاری بعد از زایمان را تسریع می‌بخشند، می‌تواند بر عملکرد تولید مثلی اثر مثبتی داشته باشد.

 

 

به طور کلی برای کاهش شرایط بدنی از دست رفته و همچنین کاهش شدت تعادل منفی انرژی بعد از زایمان به منظور افزایش باروری راه‌های متعددی وجود دارد.

دو راه راسیدن به حداکثر تراکم انرژی در جیره غذایی گاوهای شیری در ابتدای شیردهی‏، عبارتند از:

1- افزایش میزان کربوهیدرات غیر سلولزی جیره، مثل ذرت با رطوبت بالا

2- اضافه کردن چربی به عنوان مثال دانه کتان یا چربی عبوری و افزایش کربوهیدرات غیر سلولزی جیره که می‌تواند از طریق کاهش نسبت علوفه به کنسانتره و یا به وسیله تغذیه با غلات بیشتر حاصل شود.

 

منابع:

http://www.uwex.edu/ces/dairyrepro/documents/pptexNutritionRepro.pdf

http://txanc.org/wp-content/uploads/2011/08/Santos-manuscript-final-2007.pdf

جهت اطلاعات تکمیلی این دو رفرنس را مطالعه نمایید.

 

 

 

 

 


دسته بندی :


 

ایستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشم

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 22:54 - شنبه پانزدهم آذر 1393

 

ایستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشم

 

واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم. دانشجویی یک مقطع نیست. دانشجویی تنها عنوانی برای ورود به یک طبقه اجتماعی در جامعه نیست. دانشجویی زمان برنمی دارد.  دانشجو نمی میرد.

 

 متاسفانه ما به دنیای کوچک خود قانع‌ مانده‌ایم و در تلاش برای کشف معمای هستی، در میانه‌ی دو قطب تعصب و خرافه، همچون آونگی ناپایدار، نوسان می‌کنیم…

 

 

 

دکتر علی شریعتی، در توصیف سه شهید دانشجوی رویداد 16 آذر 1332 می نویسد: «اگر اجباری که به زنده ماندن دارم،نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می زدم؛ همان جایی که 22 سال پیش، «آذر»مان در آتش بیداد سوخت. او را در پیش پای «نیکسون» قربانی کردند. این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفته اند، هنوز از تحصیلشان فراغت نیافته اند، نخواستند ـ همچون دیگران ـ کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فرو برند. از آن سال، چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر که را می آید، بیاموزند، هر که را می رود، سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند، آنها «شهید»ند. این «سه قطره خون» که بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است. کاشکی می توانستم این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر شده ام بپوشانم، اما نه، باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم».

 

روز دانشجو رو به جامعه دانشجوی کشور تبریک میگم. امیدوارم شاهد روزهای بهتری باشیم!

 


دسته بندی :


 

کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات زیست مولکولی

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 11:58 - سه شنبه یازدهم آذر 1393

کاربرد بیوانفورماتیک (داده پردازی زیستی) در مطالعات زیست مولکولی

 

مقدمه

با پیشرفت علم ژنتیک، ژن به عنوان فاکتور اصلی در برنامه‌ریزی‌ عملکرد سلول و به دنبال آن کنترل ویژگی‌های موجود زنده شناخته‌ شد. به این ترتیب تمایل برای شناخت هرچه بیشتر ژن‌ها به منظور توجیه پدیده‌های زیستی و بهبود زندگی انسان، به طرز چشمگیری افزایش یافت. اوایل سال 1975 رشته‌ی بیوانفورماتیک با هدف استفاده از تکنیک‌های مدیریت سیستم‌های داده در مطالعات بیولوژیک شکل‌ گرفت. حجم فوق العاده زياد داده هاي مولكولي و الگوهاي مبهم و مرموز آن‌ها موجب شد تا به نياز مطلق به پايگاه هاي داده كامپيوتري و ابزارهاي تحليل داده‌ها پي ببريم. تلاش و مبارزه محققین يافتن روش­هاي جديد، جهت مديريت اين داده‌های حجيم و پيچيده و نيز فراهم كردن بستري جهت دسترسي به ابزارهاي كامپيوتري و تحليل داده ­ها می­ باشد. این مطالعات جهت درک بهتر و شناخت مکانیسم ­های درگیر در وقوع بیماری­ها مفید می باشد. بیوانفورماتیک علم نوینی است که در آن به مسائل بیولوژیکی بخصوص در زمینه های سلولی و ملکولی پاسخ داده می ­شود.  امروزه شناخت توالی DNAبه تنهایی پاسخگوی نیاز علمی دانشمندان نمی­ باشد بلکه مکانیسم عمل ملکول­ ها و اجزای سلولی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقاتی که امروزه در زمینه سلول­ های بنیادی، تمایز سلولی، بیان ژن­ ها و نحوه عملکرد آن­ ها و نیز نحوه عملکرد و همکاری کلیه اجزای سلول مثل میتوکندی صورت پذیرفته به عنوان داده­ های خام برای علم بیوانفورماتیک بکار می­ رود.

 

هدف

هدف اوليه بيوانفورماتيك طراحى روش­ هاى استخراج، نگهدارى، پردازش و تحليل تعداد بسيار زيادى از توالى­ ها است. توسعه‌ی علم بیوانفورماتیک و نیاز روزافزون آن به علوم آمار، کامپیوتر، برنامه‌نویسی و... موجب توسعه‌ی الگوریتم‌ها و برنامه‌های‌ ریاضی و کامپیوتری در زمینه‌ی بایگانی و جست‌وجو و آنالیز داده‌ها و آنالیزهای آماری شده است. این امر خود زمینه‌های تحقیقاتی جدیدی‌ در هریک از رشته‌های مرتبط ایجاد نموده است‌. اطلاعات به دست آمده از تحلیل داده‌های زیستی توسط علم‌ بیوانفورماتیک، در موارد زیر به محققین کمک می‌کند:

-         یافتن ژن‌ها در میان توالی‌های ژنومیک

-         به خط کردن توالی‌ها در بانک‌های اطلاعاتی برای یافتن‌ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

-         پیش‌گویی ساختار و عملکرد محصولات ژن‌ها

-         توضیح تعامل ژن با محصولاتش

-         یافتن ارتباط فیلوژنتیک میان ژن‌ها و توالی‌های پروتئینی

هم‌چنین نتایج حاصل از مطالعات بیوانفورماتیک در بسیاری‌ از زمینه‌های دیگر از قبیل مطالعات ژنومیکس، پروتئومیکس، فارماکوژنومیکس، بیوفیزیک، بیوشیمی و... مورد نیاز است. ‌یکی از مهمترین کاربردهای بیوانفورماتیک در علوم پزشکی است که در این‌ زمینه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

-طراحی منطقی داروها

-شناسایی علل ژنتیک بیماری‌ها

-تشخیص بیماری‌ها براساس اطلاعات ژنتیک

ضرورت به‌کارگیری بیوانفورماتیک در مطالعات پزشکی تا حدی‌ است که دانشمندان معتقدند بدون استفاده از بیوانفورماتیک تحقیقات‌ دارویی و زیست‌شناسی مدرن، متوقف خواهد شد.

 

روش ها

دو فعالیت برجسته ای که بیوانفورماتیک دانان به آن مشغول هستند پروتئومیک و ژنومیک می­باشد. ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل داده ­ها و اطلاعات ژنتیکی بخصوص ژنوم موجودات است. در حقیقت ژنوم را باید توالی کلDNA موجود در سلول­های یک جاندار دانست که به عنوان ماده ژنتیکی عمل می­ نماید و سبب بروز صفات وراثتی (فنوتیپ) می­ شود، با انتقال ماده وراثتی از یک نسل به نسل دیگر، صفات ارثی از یک نسل به نسل بعد منتقل می­شود. به­ طور خلاصه باید گفت که ژنومیک شامل توالی­ یابی و آنالیز ژن­ ها و رونوشت­ های آن­ها در یک موجود زنده است. پروتئومیک به آنالیز پروتئین­ های یک موجود زنده گفته می­ شود. علاوه بر ژنومیک و پروتئومیک، شاخه­ های دیگری از علوم زیستی وجود دارند که در بیو­انفورماتیک از آن­ ها استفاده می­ شود که عبارتند از:  متابولومیک و ترانسکریپتومیک. در هرکدام از این بخش ها سعی می­ شود تا به سوالات و پیچیدگی­های سلول پاسخ داده شود. در حوزه متابولومیک سعی می­ شود تا داده­ هایی که در خصوص متابولیت ­های سلولی هستند مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و در علم ترانسکریپتومیک داده­ هایی که در خصوص رونویسی از رویDNA است مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرد. علم بیوانفورماتیک می­ تواند ابزاری در جهت توسعه تکنولوژی مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین باشد. در مطالعات باید بیوانفورماتیک را از دو جنبه نگاه کنیم؛ جنبه اول بانک های اطلاعاتی و جنبه دوم نرم افزارهای مختلف که اکثرا برای پردازش اطلاعات بانک های اطلاعاتی پدید آمده اند. بانک های اطلاعاتی بیوانفورماتیک به این صورت است که برنامه نویس ­ها برنامه ای را تدوین می­ کنند و سپس با نصب این نرم افزار در ابر کامپیوتر می­ توانند اطلاعات ژنومی و پروتئینی یا ساختاری را در این بانک ذخیره کنند. حجم اطلاعات بیوانفورماتیکی و پردازش اطلاعات توسط نرم افزارها آنقدر بالا است که مدارهای این کامپیوترها پاسخ گوی این نیاز اطلاعاتی بالا نیستند در نتیجه با تعویض مدارها و با استفاده از آلیاژهایی البته گرانتر مثل طلا و یا... این مشکل را حل می­کنند.

 

زمینه‌های مهم بیوانفورماتیک

1-  تحلیل توالی‌های ژنوم

در این زمینه بررسی می‌شود که آیا یک توالی به دست آمده برای یکDNA در برگیرنده  یک ژن هست یا خیر. اگر وجود دارد در کجای زنجیره  DNA  قرار دارد و آنزیمی که کد می‌کند چه نقشی در سلول یا فرآیندهای حیاتی ایفا می‌کند.

2-  پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین

کاربرد مولکول‌های بزرگ پروتئین بستگی زیادی به شکل فضایی و ساختار سه بعدی آن‌ها دارد. ژن‌ها با عملکرد پروتئین‌هایی که می‌سازند نقش خود را اعمال می‌کنند. بنابراین لازمه  شناخت کامل ژن‌ها، شناخت کامل پروتئین‌ها است.

3-  تحلیل کارکردی در سطح ژنوم

با به کارگیری روش‌های آماری پیشرفته و کلاستربندی، مسائلی چون بررسی همزمان میزان فعالیت هزاران ژن در سلول، تحلیل نحوه تعامل تعداد زیادی پروتئین و تحلیل خصوصیات هزاران سلول جهش یافته در آن واحد حل شده‌اند. دانش مربوط به این بخش ژنوم‌شناسی کارکردی نام دارد و از دستاوردهای مهم در این زمینه می‌توان پیش­ب ینی نقش و کارکرد ژن‌ها در سلول بدون نیاز به آنالیز داده‌های پروتئینی را نام برد.

4-  ایجاد و مدیریت پایگاه‌های داده­ ای

داده‌های تولید شده در زیست‌شناسی مولکولی باید از طریق پایگاه در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. نحوه حصول اطمینان از صحت داده‌ها و چگونگی نمایش مفید داده‌ها از دغدغه‌های اداره کنندگان پایگاه‌های بزرگ بیوانفورماتیکی هستند.

5-  مدل سازی ریاضی و فرآیندهای حیات

یکی از اهداف مهم بیوانفورماتیک درک کامل سازوکار ارگانیسم‌های زنده در سطح مولکولی است. برای تحقق این هدف، تلاش می‌کنند فرآیندهای خاص سلولی را شبیه سازی کرده و با یک پارچه سازی آن‌ها به یک سلول کامل برسند.

نتیجه گیری

حوزه بیوانفورماتیک  با سرعت بالايي درحال توسعه و پيشرفت مي­ باشد به طوري كه هم اكنون تقريبا در تمامي بخش­ هاي مطالعات پزشکی كاربرد دارد. پيشرفت­ هاي بسياري دراين زمينه حاصل شده وا ين پيشرفت­ ها منجر به طراحي ابزارهاي مختلف پيش­ بيني و پايگاه ­هاي متعدد اطلاعاتي شده است.  بیولوژی مولکولی و علم ژنتیک مسایلی در پیش دارند که بیوانفورماتیک می­ تواند با به کار بردن این اطلاعات کامپیوتری شده به حل آن­ ها کمک نماید، حجم فوق العاده زیاد داده­ ها جهت نگهداری و مقایسه­ های میلیونی رکوردها بسیار مشکل است و گاهی غیر ممکن است. یکی از کاربردهای بیوانفورماتیک تحلیل این داده­ ها جهت پی بردن به معمای تکامل هستی است. حل این معما در میلیاردها نوکلئوتید درون ژنوم موجودات زنده نهفته است. مشهورترین کاربرد بیوانفورماتیک در تحلیل توالی هاست. توالی هایDNA مربوط به ارگانیسم­ های مختلف جهت دستیابی سریع و مقایسه آن­ ها با یکدیگر، در پایگاه های داده ذخیره می­ شوند. پروژه ژنوم انسان که از سال 1996 تا سال 2003 به طول انجامید نمونه ای از تحلیل توالی­ هاست. در این پروژه توسط کامیپوترهای بزرگ، همه ژنوم انسان تعیین توالی گردید و درون یک پایگاه داده قرار گرفت.با کامل شدن نقشه ژنوم انسان، بیوانفورماتیک در تحقیقات سرطان به امید رسیدن به یک درمان موفق و نهایی، بسیار با اهمیت شده است.بررسی و مقایسه توالی­ های ژنتیکی یا توالی­های پروتئینی کمک فراوانی به فرضیه تکامل می­ کند. بیوانفورماتیک ابزارهای زیادی برای مطالعه بسیاری از سوالات مربوط به حوزه بیولوژی مانند پی بردن به شباهت دو ژن خاص با عملکردهای مشابه در اختیار محققین قرار داده است که عبارتند از بانک­های اطلاعاتی با ارزش و نرم افزارهای مختلف برای تحلیل توالی­ها.علم بیوانفورماتیک به سرعت در حال رشد است و کاربرد های فراوانی پیدا کرده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه به حدی زیاد بوده است که این رشته ­ی 30 ساله، در سال 2014 حدود 5 درصد از کل مقالات موجود درPubMed را به خود اختصاص داده است.

 

منبع

گردآوری از سایت های مرتبط با مبحث بیوانفورماتیک


دسته بندی :


 

علم

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 14:28 - یکشنبه نهم آذر 1393

 

960l.jpg
 
پروفسور «جیمز واتسون» جایزه نوبلی را که در سال 1962 به دلیل کشف ساختمان «دی.ان.ای» دریافت کرده بود، به حراج می گذارد.

این برنده جایزه نوبل که اکنون 85 سال دارد می گوید قصد دارد بخشی از درآمد حاصل از حراج جایزه نوبل خود را به مراکز علمی و خیریه اهدا کند.

موسسه «کریستی» در نیویورک که مسئول این حراج بوده اعلام کرده است این اولین مدال نوبل بوده که از طرف دریافت کننده آن که هنوز زنده است به حراج گذاشته می شود.

انتظار می رود که این مدال نوبل در روز 4 دسامبر (13 آذر) به قیمت 2.5 تا 3.5 میلیون دلار به فروش رسد.

جایزه نوبل پزشکی 1962 به «جیمز واتسون»، «موریس ویلکینز» و «فرانسیس کریک» اهدا شد و هر کدام یک مدال طلا دریافت کردند.

این حراج همچنین شامل یادداشت های متعلق به آقای واتسون از جمله دست نوشته های او برای نطق پذیرش جایزه است.

کریستی تخمین می زند که این یادداشت ها 300 تا 400 هزار دلار فروش خواهد رفت.

کشف ساختمان دی.ان.ای (ملکولی که حاوی دستور ساخت اجزای موجودات زنده است ) توسط واتسون و کریک با استفاده از اطلاعات تجربی که موریس ویلکینز و روزیلاند فرانکلین جمع آوری کرده بودند، انجام شد.

پرفسور واتسون گفت که بخشی از درآمد فروش به دانشگاه شیکاگو، کالج کلر در دانشگاه کمبریج، آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر، صندوق لند لانگ آیلند و سایر موسسات خیریه اهدا خواهد کرد.

فرانسیس کریک در سال 2004 درگذشت و مدال نوبل او سال گذشته به بهای 2.2 میلیون دلار فروخته شد.

منبع:http://www.irna.ir/fa/News/81404586/


دسته بندی :


 

نگارش اولین کتاب اپی ژنتیکی به زبان فارسی

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 12:5 - یکشنبه نهم آذر 1393

 

 کتاب اپی ژنتیک

 

 

تا چند ده پیش تصور می­شد که با داشتن توالی کل ژنوم و عملکرد تمام ژنها، دانش ما در خصوص ژنتیک به انتهای خود نزدیک خواهد شد، اما با پیدایش اپی ژنتیک و به خصوص تحقیقات روبه افزایش چند ده اخیر در این زمینه مشخص شد که حتی با داشتن توالی ژنوم و عملکرد تمام ژنها، در ابتدای راهی بس طولانی و طاقت ­فرسا هستیم که تصور انتهایی برای آن با دانش کنونی امکان پذیر نیست.

افزایش یافته­ ها در خصوص اپی ژنتیک باعث تغییر اهمیت آن از یک پدیده به یک زمینه تحقیقاتی بسیار مهم شده است. این زمینه تحقیقاتی با پیشرفت قابل توجهی در خصوص وقایع اپی ژنتیکی در کنترل فرآیندهای طبیعی و غیر طبیعی سلولی (در حالت های بیماری)، مواجه شده است. اینکه شروع تحقیقات اپی ژنتیکی از چه زمانی و یا توسط چه کسی بوده است، مشخص نیست، اما مطلبی که مشخص شده این است که این زمینه تحقیقاتی نقشی بسیار کلیدی در مطالعات زیست­ شناسی داشته و تکمیل دانش ژنتیک بدون فهم درست از اپی ژنتیک و تنظیمات آن امکان پذیر نیست.

 شاید یافتن تعریفی جامع برای اپی ژنتیک با توجه به میزان دانشمان از این علم بسیار دشوار باشد، اما در خصوص اهمیت آن همین بس که مهمترین عامل ارتباطی بین محیط و تنظیمات ژنومی می باشد.

 تعریفی که از اپی ژنتیک در این کتاب  شده به دین صورت است که بعضی از تغییرات (مانند متیلاسیون DNA، تغییرات هیستونی، بازآرایی کروماتینی و RNAs غیر کد کننده) ایجاد کننده حالاتی هستند (مانند نقشه­ گذاری، غیر فعال­سازی کروموزوم X، جداکنندها، ساختارهای هترو- و یوکروماتینی و غیره) که به آن ها تنظیمات اپی ژنتیکی می­ گویند، که این تنظیمات اپی ژنتیکی در نهایت به صورت یک الگوی بیان ژنی سرتاسری قابل مشاهده هستند. 

 با کمی مطالعه در مقالات و مجلات معتبر دنیا به راحتی می­توان سیر روبه افزایش مطالعات در این زمینه را طی چند ده اخیر دریافت. با وجود سرعت روبه افزایش مطالعات اپیژنتیکی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، مطالعاتی هرچند محدود توسط پژوهشگران، دانشجویان، دانشمندان و اساتید کشور عزیزمان انجام شده است.

کتاب حاضر به عنوان اولین کتاب به زبان فارسی در مورد مباحث اپی زنتیکی می باشد.

 امید است این کتاب کمکی برای بهبود و ارتقا مطالعات محققین کشورمان در این زمینه تحقیقاتی بسیار مهم باشد.


 مباحث کتاب

 تقریبا 10 درصد پروتئین­ های کد شده توسط ژنوم پستانداران دارای نقش در تنظیمات رونویسی و کروماتین هستند. این امر موجب تشکیل یک مجموعه بسیار پیچیده­ای از مسیرهای تنظیمی شمال اتصال فاکتورهای تنظیمی به DNA، تغییرات هیستونی، واریانت­های هیستونی، بازآرایی کروماتینی، متیلاسیون DNA و RNAs غیر کد کننده می­ شود. به همین منظور ابتدا در خصوص تغییراتی که موجب تغییرات ساختار کروماتینی می­ شوند صحبت شده  و سپس به تنظیمات اپی ژنتیکی منتج از آن ها پرداخته است.

در خصوص RNA غیر کد کننده، باید در نظر داشت که این عوامل خود جزو تنظیمات اپیژنتیکی قرار نمی­ گیرند، ولی می­ توانند باعث تغییرات اپی ژنتیکی شوند، به همین منظور از این دسته از عوامل به عنوان عوامل ایجاد کننده تنظیمات اپی ژنتیکی یاد شده و در فصلی جدا مورد مطالعه قرار گرفته است.

در میان افکتور­های اصلی که قادر به تبدیل تغییرات کروماتینی به الگوهای کروماتینی هستند و نیز دارای نقش در نگهداری خصوصیات سلولی (به عبارت دیگر ایجاد حافظه سلولی) می­ باشند، پروتئین­های گروه trxG و PcG بسیار حیاتی هستند، که به طور مفصلی در خصوص آنها صحبت شده است.

دیگر حالات اپی ژنتیکی مانند نقشه­ گذاری و غیر فعال سازی کروموزوم X نیز مفصلا توضیح داده شده است.

این سوال که چطور تمایز یک سلول ایجاد یا به طور معکوس پاک می­ گردد، سالها مورد توجه دانشمندان می ­باشد. بخش اعظمی از این تغییرات و تنظیمات اپیژنتیکی طی فرآیندی به نام برقراری مجدد تنظیمات اپیژنتیکی، قابل برگشت و پاک شدن هستند، که این تنظیم نقشی بسیار حیاتی در طول زندگی موجودات داشته، و به همین منظور به طور مفصلی بحث شده است.

مطلب مهم دیگر در اپی ژنتیک، اختلالات تنظیمات اپی ژنتیکی بوده که در نهایت به صورت سرطان قابل مشاهده است، که در یک فصل مجزا به بحث در خصوص آن پرداخته شده است.

به طور کلی این کتاب در خصوص اصول کلی که چگونگی ایجاد پدیده اپی ژنتیک را توضیح می ­دهند، بحث می نماید.

هدف کلی این کتاب، نشان دادن مکانیسم­ هایی است که تنظیم و تشکیل این پدیده را موجب می­ شوند.

جهت تهیه کتاب با تخفیف می توانید با ما تماس بگیرید.

با توجه به هماهنگی هایی که با نویسندگان محترم کتاب صورت گرفته است فروش کتاب از طریق سایت پایگاه ارشد علوم دامی میسر شده است.

 

 

 


دسته بندی :


 

نقش فاکتورهای رشد شبه انسولین در فعالیت تخمدان

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 23:34 - شنبه یکم آذر 1393

نقش فاکتورهای رشد شبه انسولین در فعالیت تخمدان

 

 

 

در میان خانواده های مختلف فاکتورهای رشدی که به نوعی در هماهنگی فعالیتهای تخمدانی نقش دارند، خانواده IGFها نسبت به سایرین بیشتر مورد توجه واقع شده است. شاید بیشتر بخاطر فعالیت میانجی گری، آن در عملکرد هورمون رشد بر بافتها باشد.

اعضای این خانواده، در رشد، توسعه و بلوغ فولیکول های گراف، تحریک تکثیر سلولی و استروئیدوژنز نقش دارند.

سیستم IGF از اجزای متفاوتی تشکیل شده است که به آنها پرداخته خواهد شد.

1) دولیگاند شامل IGF-2، IGF-1

2) دو نوع گیرنده

گیرنده نوع یک اکثر فعالیت های هر 2 لیگاند را میانجی گری می کند. از نظر ساختاری یک تترامر a2b2 می باشد و از نظر عملکرد مرتبط با گیرنده انسولین می باشد. (فعال کردن دامین گیرنده تیروزین کیناز).

احتمالا مسیرهای پیامبرثانویه نیز در سلولهای تخمدانی فعالیت داشته باشند اما مطالعات ویژه ای در این راستا هنوز انجام نشده است.

میل ترکیبی این گیرنده برای IGF-1 نسبتا بالاتر از IGF-2 و خیلی بیشتر از انسولین می باشد.

بیان گیرنده نوع یک در تخمدان گاو، در سلولهای گرانولوزا می باشد.

گیرنده نوع دو هم در سلولهای تیکاو هم در گرانولوزا بیان می شوند. این گیرنده به IGF-2 و مولکولهایی که دارای باقی مانده مانوز 6 فسفات مانند آنزیمهای لیزوزومی و TGFb1 باشند متصل می شود.

انسولین به این گیرنده نمی تواند متصل شود و میل ترکیبی این گیرنده با IGF-1 بسیار پائین می باشد.

عملکرد اولیه این گیرنده پاک سازی IGF-2 از سطح سلول با انیترنالیزاسیون در طی اندوستیوز می باشد و نهایتاً IGF-2 توسط آنزیمهای درون سلولی تجزیه می شود. عمل مهم این گیرنده میانجی گری Turn-over آنزیمهای لیزوز می است.

 

3)  6 نوع (IGFBP), IGF-Binding protain،

که با میل ترکیبی بالا با IGFها باند می شوند. IGFBPs در تمام مایعهای بیولوژیکی حضور دارند.

 

IGFBPs به طور اختیاری به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) IGFBPs نوع 1، 2، 4، 5 و 6، با وزن مولکولی بین kDa24 تا kDa35 .

به آنها IGFBPs با وزن مولکولی کم (کمتر از kDa40) هم می گویند. در سرم سطوح این باندینگ پروتئین ها یا به طور منفی تحت تأثیر هورمون رشد بوده یا اصلاً تحت تأثیر آن نمی باشند.

ب) IGFBP3، باندینگ پروتئین عمده در سرم با وزن مولکولی حدود kDa42-44. غلظتهای این باندینگ پروتئین به طور شیت با GH و IGF-1 تنظیم می شود.

 

IGFBPs باعث افزایش نیمه عمر IGFs و حفظ یک مخزن ثابتی از IGFs در اندامهای مختلف می شوند. همینطور IGFBPs هم می توانند باعث ممانعت و هم تقویت اثر IGFها در سطح سلولهای هدف شوند.

بهر حال میل ترکیبی IGFBPs با IGF-1,2 می تواند تعدیل شود. بعنوان مثال میل ترکیبی IGFBP-1 با TGFs در مایع آمینون در اواخر آبستنی در انسان، با فسفوریلاسیون افزایش می یابد. همینطور میل ترکیبی این باندینگ پروتئین ها وقتی به ECM باند شوند یا هنگامی که پروتئولیز شوند می تواند کاهش یابد.

 

IGF-1، محرک رشد و توسعه مولکولی:

IGF-1، تکثیر و تمایز سلولهای گرانولوزا را تحریک می کند. همینطور باعث تحریک استروئیدوژنز در سلولهای تیکا می شود.

در گوسفند IGF-1 عمدتاً باعث تحریک تکثیر سلولهای گرانولوزای فولیکولهای کوچک (mm3-1) می شود. همچنین باعث تحریک ترشح پروژسترون توسط سلولهای گرانولوزای فولیکولهای بزرگتر از 5 میلی متر می شود.

بنظر می رسد که نقش IGF-1 در تکثیر و تمایز سلولهای گرانولوزا با توجه به مرحله توسعه فولیکولی متفاوت باشد.

مهمترین فعالیت IGF-1، نقش آن در فعالیت سینرژیست با گنادوتروپین ها می باشد. IGF باعث افزایش تعداد گیرنده های گنادوتروپین ها و افزایش فعالیت سیستم پیک ثانویه گیرنده های گنادوتروپین ها می شود. همینطور گنادوتروپین ها باعث افزایش بیان گیرنده IGF-1 و همینطور افزایش سنتز آن در سلولهای گرانولوزا می شوند.

 

وابستگی گیرنده های گنادوتروپین ها به IGF بیشتر می باشد، چون در موشهای knock out شده برای IGF، بیان گیرنده های FSH بسیار کم بود، در حالی که موشهای knock out شده برای گیرنده های FSH، بیان ژن IGF-1 در آنها طبیعی بود. بنابراین بیان ژن IGF-1 تعیین کننده بیان ژن گیرنده FSH می باشد.

 

ارتباط بین گیرنده هورمون رشد، IGF-1 خون و تولید مثل:

IGF-1 در دوره بعد از زایش در زمان تعادل منفی انرژی (در گاو) کم می شود. بین IGF خون و مایع فولیکولی  همبستگی وجود دارد، اکثر IGF مایع فولیکولی ناشی از IGF خون می باشد. بنابراین IGF، علاوه بر نقش اتوکربنی و پاراکربنی، دارای نقش اندوکرین تحت کنترل هورمون رشد (GH) نیز می باشد.

 

حداقل سه ژن پروموتور برای کنترل بیان گیرنده GH وجود دارد. فعالیت نسبی هر یک از این پروموتورها در درون بافت ها تعیین کننده مقدار گیرنده GH می باشد. اولین پروموتر گیرنده سوماتوتروپین، P1، مختصل کبد می باشد. گیرنده اولیه هورمون رشد نیز که در کبد وجود دارد 1A می باشد. به این ترتیب IGF-1 تولید شده در کبد می تواند از طریق خون بر فعالیت تخمدان اثر بگذارد.

سوماتوتروپین می تواند مستقیم نیز بر روی تخمدان اثر بگذارد (از طریق گیرنده های 1B و 1C سوماتوتروپینی).

البته IGF تولید شده در تخمدان گاو تحت کنترل هورمون رشد نمی باشد. در گاو در زمان زایش و شروع شیردهی غلظتهای سوماتوتروپین خون رو به افزایش و IGF-1 رو به کاهش می باشد که این حالت تا چند هفته ادامه می یابد. با ادامه شیردهی غلظت های سوماتوتروپین به صورت تدریجی کم و غلظت های IGF-1 افزایش می یابد. مکانیسمی که باعث این تغییرات سریع در مقادیر ST و IGF در طی شیردهی می شود کاملا شناخته نشده است.

تعادل منفی انرژی می تواند یکی از عوامل دخیل در این امر باشد، چون وضعیت تغذیه ای نقش به سزایی در سنتز و ترشح IGF-1 دارد.

همینطور مقدار کم IGF-1 در دوره پس از زایش می تواند باعث افزایش ST برای تولید بیشتر IGF-1 باشد. تغییراتی نیز در سطح سلول اتفاق می افتد. در اوایل دوره زایش یک کاهش سریع در mRNA، گیرنده OA، ST در روز زایش (روز صفر) اتفاق می افتد. در روز 21 بعد از زایش این تغییرات معکوس شده و mRNA، گیرنده 1A، ST زیاد می شود.

کاهش در mRNA، گیرنده 1A سوماتوتروپین در کبد منجر به کاهش گیرنده ST و نتیجتاً کاهش در تولید IGF-1 می شود که کاهش IGF-1 در گردش باعث افزایش ST در خون می شود.

 

تغییرات در سطوح و فعالیت اجزای IGF در طی فولیکوژنز:

در ارتباط با بیان IGFها در تخمدان تنوع وجود دارد. در خوک و جوندگان بیان IGF-1 توام با بیان mRNA گیرنده FSH در سلولهای گرانولوزای فولیکولهای در حال رشد می باشد. در حالی که بیان IGF-2 در سلولهای گرانولوزای فولیکول های در حال آترزیا اتفاق می افتد.

در گاو سلولهای گرانولوزا IGF-1 و سلولهای تیکا IGF-2 را سنتز می کنند.

مقدار سنتز IGF-1 در گاو تا حدی بحث انگیز بوده است، چون برخی آزمایشات سنتز و ترشح این پروتئین را نتوانستند شناسایی کنند.

همینطور بیان IGF-2 در سلولهای تیکای تخمدان در گاو در فولیکولهای کوچک و غیر وابسته به گنادوتروپین ها بیشتر از فولیکولهای بزرگ وابسته به گنادوتروپین ها بود. همینطور بیان گیرنده نوع یک در فولیکولهای آنترال بزرگ رو به افزایش بود. این افزایش در بیان گیرنده نوع یک توأم با افزایش در گیرنده های LH و FSH در فولیکولهای بزرگ می باشد و در اینجاست که یک حلقه فیدبکی مثبت در طی تمایز فولیکولی اتفاق می افتد.

در گوسفند و گاو بیان گیرنده های نوع دو به ترتیب در سلولهای تیکا و گرانولوزا است.

 

IGFs در مایع فولیکولی

در مایع فولیکولی چندین گزارش مبنی بر عدم همبستگی بین اندازه و مرحله آترزیای فولیکولی و غلظت های IGF-1 وجود دارد.

در حالی که بعضی گزارشها حاکی از همبستگی مثبت و منفی بین سطوح IGF و اندازه فولیکول می باشد.

دو تفسیر را می توان در توضیح این تناقضه ا در این نتایج عنوان کرد.

ابتدا اینکه این اختلافات می تواند ناشی از تفاوت های بین گونه ای در تعیین محل سنتز IGFs در تخمدان باشد.

دوم اینکه این اختلافات می تواند به واسطه تنوع در کارایی تکنیکهای مختلف در استخراج IGFBP ها از فولیکولهای کوچک و بزرگ باشد.

لذا وقتی بعضی از این تکنیک ها استفاده می شوند. تنوع در سطوح IGFBP در بین فولیکول ها با اندازه های مختلف واقعا نمی توان تخمین درستی از سطوح IGF در مایع فولیکولی داشت. با این حال در اکثر موارد، اختلافات بین سطوح IGF-1 در مایع فولیکولی کم می باشد.

 

GFBPs:

سطوح باندینگ پروتئینهای نوع دو و چهار در مایع فولیکولی تخمدان های خر، خوک، گاو و اسب در فولیکول های یک تا دو میلیمتر تا فولیکولهای قبل تخمک ریزی قویاً کاهش می یابد.

در مقایسه سطوح این باندینگ پروتئین ها و همینطور باندینگ پروتئین شماره پنج در نشخوارکنندگان در فولیکولهای آترتیک افزایش می یابد.

سطوح IGFBP3 به نظر می رسد که در این حیوانات در طی فولیکولوژنز تغییری نکند، غیر از گوسفند که در فولیکولهای آترتیک کاهش در آن مشاهده شده است.

تمامی این تغییرات بواسطه دو فرآیند صورت می گیرد:

1) تغییر در بیان mRNA 

2)تجزیه پروتئولایتیکی

توسط هیبریدیزاسیون درجا (in-situ hybridization)، کاهش شدید در بیان mRNA ، IGFBP2 در سلول های گرانولوزای گوسفندی ، خوکی و گاوی مشاهده شده است. در مقایسه با IGFBP2، بیان mRNA، IGFBP نوع چهار در بین گونه ها متفاوت می باشد.

بویژه سطوح mRNA آن هم در سلولهای تیکا و هم گرانولوزای گونه های گوسفندی و گاوی پائین است و تنها تغییرات نسبتاً کمی را در طی روند رشد و آترزیای فولیکولی نشان می دهد.

بیان mRNA، IGFBP5 نیز تفاوت بین گونه ای دارد. بیان آن در طی رشد فولیکولی در سلولهای تیکای گوسفندی کاهش اما به طور قابل توجهی در سلولهای گرانولوزا در زمان آترزیای فولیکولی در گاو افزایش می یابد.

در فولیکولهای تخمدانی بیان IGFBP3 خیلی کم بوده و ربطی با رشد و آترزیای فولیکولی ندارد. نهایتاً اهمیت IGFBP1,6 در تخمدان های پستانداران مشاهده نشده است.

 

منابع

Kemp B, Soede NM, Helmond FA, Bosch MW. Effects of energy sourcein the diet on reproductivehormones and insulin during lactation and subsequent estrus in multiparous sows. J Anim Sci 1995;73:3022–9.

Chang,C.J., Young, S.H., 1992. Changes of mammary vein concentrations of glucose and free fatty acids induced by exogenous insulin and glucose, and relation to mammary gland function in Saanen goats. Small Ruminant Res. 7,123–133

Satou, H., Chiba, K., Takeda, M., Hagino, A., 1998. Comparisonof plasma metabolic hormones concentrations in Japanese69, 483–488. In Japanese with English abstract.

Katoh K, Komatsu T, Yonekura S, Ishiwata H, Hagino A, Obara Y. Effects ofadenosine 5_-triphosphateand growth hormone on cellular H+ transport andcalcium ion concentrations in cloned bovine mammary epithelial cells. J Endocrinol 2001; 169:381–8.

Hovey,R.C.,T.B.McFadden,andR.M.Akers. 1999. Regulationofmammary gland growth and morphogenesis by hemammaryfat pad: a species comparison. J. Mammary Gland Biol. Neoplasia 4:53–68.

 

Lefcourt,A. M., J. Bitman, D. L. Wood, and R. M. Akers. 1995.Circadian and ultradian rhythms of peripheral growth hormone concentrations in lactating dairy cows. Domest. Anim.Endocrinol.12:247–256.

Baumrucker, C. R., and B. H. Stemberger. 1989. Insulin and insulin-like growth factor-I stimulate DNA synthesis in bovine mammary tissue in vitro. J. Anim. Sci. 67:3503–3514.

Schams D, Kraetzl WD, Brem G, Graf F. Secretory pattern of metabolichormones in the lactating sow. ExpClin Endocrinol 994;102:439–47.


دسته بندی :


 

محدودیت های مواد خوراکی در جیره

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 23:6 - جمعه سی ام آبان 1393

 

محدودیت های مواد خوراکی در جیره

 

 

 


دسته بندی :


 

سالگردها از خود واقعه ها دردناکترند

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 13:52 - پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393

اولین سالگرد درگذشت دوست عزیزمان  کوروش 

 


 احتراماً به استحضار می رساند مراسم اولین ختم سالگرد مرحوم مهندس كوروش صوفیه دانشجوی كارشناسی ارشد علوم دامی در روز یكشنبه مورخ 2/9/1393 ساعت 30/10 الی 12  در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

 


سالگردها از خود واقعه ها دردناکترند.

بیست و نهم آبان از اون سالگردهاست که برای من و خیلی از دوستای دیگه دردناکه چون یه دوست مهربون رو از دست دادیم


لحظه وقوع گیجیم و مات و مشغول و نمی فهمیم چی شده. ولی توی سالگرد ها، سالگرد هایی که شلوغی ها رفتن، مشغولیت ها تموم شدن، گیجی ها دیگه نیستن و غبار حاصل از اون اتفاق دیگه خوابیده تازه می فهمیم چی شده! وای خدا که چه دردی داره این فهمیدن!

خدا صبر بده به پدر و مادر کوروش 

واسه ما هنوز هم باورکردنی نیست که  کوروش دیگه نیست!

دوستانت دلتنگ تو هستند!

.

.

.

 

خدایش بیامرزد

به اطلاع دوستان عزیز می رساند که برنامه اي توسط خانواده صوفيه در روز پنجشنبه 29 آبان 1393 ساعت 14 تا 17 واقع در قطعه 3 بهشت محمدی شهر سنندج برگزار خواهد شد.

زندگی خیلی عجیب است ... ثانیه ای همه در کنار هم هستند و ثانیه ای بعد روح ها به آسمان پر می کشند
زندگی خیلی عجیب است


دسته بندی :


 

كشاورزي، علم درجه چندم؟!

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 21:6 - شنبه هفدهم آبان 1393

كشاورزي، علم درجه چندم؟!


نويسنده: منصور اميدي-استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

چند دهه پيش در بخش کشاورزي در کشور افرادي حضور داشتند که هر يک در کشاورزي جهان، در زمينه خاصي مرجع بودند. به نظر مي رسد يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر تکامل و ترقي اين افراد، جايگاه تخصصشان در کشور بوده است. در آن سال ها، انتخاب رشته در دانشگاه صرفا بر اساس علاقه بود و اولويت خاصي براي جوانان کشور مطرح نبود. تمامي علوم و رشته هاي مختلف تقريبا در يک درجه از اهميت قرار داشت.

 در سال1354 در دانشگاه فردوسي مشهد، اتفاقي رخ داد که البته در آن زمان بسيار عادي بود. اتفاق اين بود که در اواسط ترم از طرف اداره آموزش دانشکده دندانپزشکي اطلاعيه اي صادر شد مبني بر اينکه ظرفيت دانشکده دندانپزشکي کامل نشده است و دانشجويان ترم اول دانشکده هاي کشاورزي و علوم تربيتي مي توانند به دندانپزشکي منتقل شوند. تنها شرط اين انتقال هم داشتن معدل 3 (معدل 3 از 4) در ترم اول بود. البته از دانشکده کشاورزي هيچ کس براي انتقال به دندانپزشکي اقدام نکرد!

 من در آن زمان دانشجوي رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي بودم. اين مقدمه تاريخي را گفتم تا به اين مطلب برسم که در جهان، روش هاي مختلفي براي اداره جامعه وجود دارد.

 ولي در يک نگاه کلي شايد بتوان روش هاي حاکم بر جامعه را به دو دسته «پيشگيرانه» و «درمانگرايانه» تقسيم کرد.

در روش «پيشگيرانه» براي آينده برنامه هاي کوتاه مدت تا درازمدت وجود دارد. اين برنامه ها در تمامي بخش هاي جامعه از جمله سلامت و غذا وجود دارد.

در اين روش، پيشگيري از بيماري ها و ناهنجاري ها از اولويت مهمي برخوردار است. در اين جوامع پزشک و پزشکي در اولويت اول قرار ندارد. در اين جوامع درمان حرف اول را نمي زند. در هر کوي و برزن، ده ها داروخانه، درمانگاه، مرکز پزشکي و بيمارستان ديده نمي شود. در هر شهر کوچکي، ده ها دستگاه پيشرفته و گرانقيمت مربوط به آزمايش هاي پزشکي ديده نمي شود. پزشکان مشهور روزانه ده ها عمل جراحي انجام نمي دهند.

در اين جوامع همه چيز «درمان بيماري هاي ايجادشده در اثر عدم توجه به موارد ديگر» نيست.


در اين جوامع، جوانان بر اساس علاقه خود وارد دانشگاه مي شوند. بنابراين پيشگيري (يعني توليد غذاي سالم، داشتن محيط زيست سالم، تنفس هواي پاک، دارابودن آب سالم و...) جايگاه ويژه اي دارد. در اين جوامع، علوم جديد و دستاوردهاي آن در تمامي زمينه ها (از کشاورزي و محيط زيست گرفته تا علوم انساني و تربيت و...) جايگاه خاص خود را دارد.

 در جوامع «درمانگرايانه» تمامي عوامل براي ايجاد زمينه کار (يعني ايجاد ناهنجاري) و در نتيجه درمان آن فراهم است.

در اينجا تمامي عوامل کمک مي کنند ناهنجاري ايجاد شود تا به درمان آن بپردازند.

بنابراين در چنين سيستمي، تقريبا در تمامي روزهاي سال به دلايل مختلف و متفاوت آلودگي هوا وجود دارد.

در چنين سيستمي، توليد غذاي سالم در اولويت نيست. بخش اعظمي از درآمدهاي کشور، صرف درمان بيماري هاي مختلف مي شود. بيماري هاي خاص گسترش زيادي دارد و هزينه هاي زيادي بر دوش بيماران، مردم و مسوولان مي گذارد.

در سيستم «درمانگرايانه»، سرمايه گذاران و سرمايه داران جامعه، درمانگران هستند.

 آپارتمان سازي، بيمارستان سازي و بسياري سازي هاي ديگر، از مشاغل جنبي اين درمان گرايان است.

در اين سيستم، پيشرفته ترين دستگاه هاي تشخيصي و شناسايي در کشور وجود دارد. جديدترين علوم درمانگري و جديدترين داروها در کشور موجود است. در اين سيستم، چون درمان حرف اول را مي زند، هزينه و حمايت مناسبي براي بخش هاي ديگر در نظر گرفته نمي شود، بنابراين کشاورزي که خود از بخش هاي آسيب پذير جامعه است و نياز مداوم به حمايت دارد، بخش فرعي مي شود.

 در سيستم «پيشگيرانه» به دليل نياز به کاهش شديد ناهنجاري ها، غذاي سالم و محيط سالم، از اهميت ويژه اي برخوردار است، بنابراين به کشاورزي و توليد غذاي سالم بسيار توجه مي کنند. در چنين سيستمي بايد سرمايه گذاري هاي اساسي و بنيادي براي حفظ منابع و توليدات کشاورزي انجام شود تا کشور به پايداري برسد. وقتي طي يک سال، 16ميليارددلار هزينه واردات محصولات کشاورزي است، ديگر جايي براي کشاورزي باقي نمي ماند.
در اين حالت است که ميزان فارغ التحصيلان کشاورزي شاغل در تخصص خود کمتر از يک درصد مي شود.

در اين حالت است که در يک بازديد از 15 داروي نوترکيب ژنتيکي رونمايي مي شود، درصورتي که در همين زمان توليد محصولات گياهي نوترکيب ژنتيکي مجوز قانوني هم ندارد. در چنين حالتي است که بر مصرف سم و کود در کشاورزي کشور کنترلي نيست، همانگونه که بر مصرف دارو هم کنترلي نيست. در اين سيستم، به تدريج روستاها از جمعيت تخليه مي شود، واسطه گري گسترش مي يابد و نه تنها توليدات کشاورزي، بلکه هيچ توليدي جايگاه ندارد چون در سيستم «درمانگرايانه» توجه به توليد و در راس آن توليدات کشاورزي، از هيچ جايگاهي برخوردار نيست.

در پايان بايد بر اين نکته توجه شود که عدم توجه به کشاورزي، به معني عدم توجه به محيط زيست و منابع طبيعي و از همه مهم تر منابع آبي است. در حال حاضر در کشور ما منابع آبي به شدت در حال نابودي است و جالب است که خود اين کشاورزي و عدم توجه به محيط زيست، عامل اساسي اين نابودي است. در بسياري از مناطق، آب هاي فسيلي از اعماق زمين خارج و با مصرف بي رويه و بي برنامه، به محصولات برنامه ريزي نشده و هدررفت هاي مختلف تبديل مي شود. بهره برداري از جنگل ها و مراتع به شدت تخريبي است. درياچه ها و تالاب ها به سرعت در حال نابودي است. علاوه بر همه اين موارد، بايد تغييرات اقليم و پيامدهاي فاجعه بار آن را هم اضافه کرد.

اين وضعيت را مي توان به اين گونه ترسيم کرد که تمام امکانات در انتهاي يک بزرگراه تاريک، پر از سنگلاخ، پستي و بلندي هاي دهشتناک و حيوانات مخوف، فراهم شده تا سانحه ديدگاني را که به انتهاي اين مسير مي رسند، درمان کنند.

 
آيا هنوز هم کسي نمي داند که مي توان در طي راه موانع را برطرف کرد که در آن صورت، مسافران بزرگراه، آسوده خاطر خواهند شد. چون در طول راه، روشنايي، سبزي، هواي پاک، زيست و زيستگاه مي بينند.

بنابراين هر کس در جاي خود، در زمان خود و در مسير خود حرکت خواهد کرد.

 جوان روستايي در روستا مي ماند و توليد مي کند. دانشجوي فارغ التحصيل کشاورزي، به کار خود مي پردازد. استاد و دانشجوي علوم انساني، در تخصص خود فعال خواهد بود. استاد و متخصصان کشاورزي خود را در درجه چندم نمي دانند. گياه تراريخت، توليدات کشت بافتي و دستاوردهاي نوين، اسير دره هاي تاريک اين بزرگراه نمي شود. براي مبارزه با جانوران وحشي و درنده، تمام طول بزرگراه سمپاشي نمي شود. در اين شرايط، درمانگرايان انتهاي راه نيز، درون بزرگراه، درون جامعه زنده، جايگاه خود را خواهند داشت و زيبايي زندگي را بين خود و جامعه تقسيم خواهند کرد. در چنين شرايطي است که در طول بزرگراه، زيبايي درياچه اروميه ديده مي شود. حضور پرندگان مهاجر در درياچه بختگان، شنيدني مي شود. حرکت آب زاينده رود به سمت گاوخوني، چشم نواز خواهد بود و پرنده زندگي بر شانه جوانان مسافر در اين بزرگراه نغمه زندگي مي خوانند.
دسته بندی :


 

مراقبت از گوساله ها در آب و هوای سرد زمستان

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 23:35 - پنجشنبه پانزدهم آبان 1393

مراقبت از گوساله‌ها در آب و هوای سرد زمستان

Karen Anderson, UMN Extension Educator

October 25, 2014

 

به عنوان یک رویکرد در آب و هوای سرد، دامداران شروع به فکر کردن  در رابطه با  کار اضافی که آب و هوا سرد زمستان به ارمغان می آورد و اهمیت حیاتی  آماده سازی برای مقابله با این شرایط فکر می کنند.

گوساله ها آینده مزرعه های شیری هستند و موفقیت در در مراقبت های پزشکی و نگهداری برای  گوساله‌ها ضروری می باشد. در این مقاله چندین استراتژی تغذیه‌ای و عملی برای  بالا بردن راندمان  از شیرگیری گوساله ها در فصل زمستان آورده شده است.

هر گوساله را به صورت انفرادی نگهداری کنید

- چه نشانه هایی می بینید؟

چه چیزی درست نیست؟

بسته به سن، گوساله ها در دماهای مختلف تجربه تنش سرمایی را پیدا می‌کنند. دمای بحرانی برای گوساله تازه متولد شده 48 درجه فارنهایت و برای گوساله های مسن‌تر برابر با 32 درجه فارنهایت می باشد. هنگامی که گوساله ها در تنش سرما قرار می‌گیرند، نیاز انرژی گوساله ها برای نگهداری افزایش پیدا می کند. تنش سرما سبب می شود که انرژی در گوساله  به جای رشد صرف عملکرد سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با اثرات سرما در یدن شود. انرژی اضافی باید به جیره اضافه گردد و همچنین استراتژی هایی در رابطه با جایگاه برای کمک به مبارزه با اثرات تنش سرمایی باید مورد استفاده قرار گیرد تا نرخ رشد 1.5 پوند برای گوساله‌ها در هر روز حفظ گردد.

استراتژی های تغذیه‌ایی برای ماه های زمستان عبارتند از:

ثبات، ثبات، ثبات: گوساله‌ها انتظار دارند به طور که ثابت تغذیه شوند. گوساله‌ها باید با یک حجم مشابه از خوراک تغذیه شوند، مقدار مواد جامد مشابه، همان زمان از روز و در همان دما در هنگام تغذیه استفاده گردد.

محتوای چربی: با توجه به این واقعیت که گوساله ها با مقدار بسیار ناچیزی از چربی بدن به دنیا می‌آیند، گوساله باید یک جیره حاوی حداقل 20٪ چربی دریافت کنند.

زمان تغذیه: به منظور افزایش مصرف خوراک در گوساله ها، تعداد دفعات تغذیه یا مقدار خوراکی که استفاده می شود ممکن است نیاز به تنظیم باشد. به عنوان مثال، افزایش تعداد تغذیه در روز از دو تا سه در حالی که مقدار مصرف خوراک در هر گوساله ثابت بماند. و یا تغذیه گوساله ها دو بار در روز را ادامه دهید، با این حال، مقدار تغذیه از 2 به 3 لیتر در هر وعده افزایش دهید.

شروع کننده‌ها: همیشه با کیفیت بالا، به صورت انتخاب آزاد برای گوساله ها محیا شود تا به توسعه شکمبه از طریق کسب انرژی اضافی کمک کند.

آب: هم خوراک و هم آب در دسترس باید در دمای معمولی بدن گوساله از 101/5 فارنهایت برای گوساله داده شود. دلیل این امر این است که اگر خوراک و آب در درجه حرارت بدن گوساله نباشد، گوساله انرژی اضافی برای گرم کردن خوراک و آب تا 101/5 فارنهایت استفاده خواهد کرد.

الکترولیت ها: استفاده از الکترولیت ها در گوساله ها به جلوگیری از از دست دادن آب بدن گوساله ها هنگام بیماری کمک خواهد کرد.

استراتژی اضافی جایگاه برای مراقبت مناسب و بهتر از گوساله ها در ماه های زمستان عبارتند از:

تولد: در تمام طول سال، استفاده از پروتکل های مناسب زایمان برای سلامت هر دوی گاو و گوساله ضروری است. به ویژه در زمستان، گوساله در دو ساعت اول پس از تولد باید تمیز، خشک و گرم نگه داشته شوند و سپس به قفس گوساله ها یا جایگاه سرد منتقل شوند. استفاده از کت های مخصوص گوساله نیز به منظور گرم نگه داشتن گوساله در زمستان مفید می باشد.

بستر: گوساله ها باید یک محل تمیز و خشک زندگی کنند، که عمیق باشد و به گوساله اجازه دهد تا به صورت آشیانه در بستر برای کاهش تلفات حرارت بدن قرار گیرند. پیشنهاد دیگر این است زمانی را برای مشاهده شرایط نگهداری گوساله ها برای خود در نظر بگیرید. اگر شما نمی توانید به مدت 15 ثانیه در گوساله دانی ها بدون اینکه زانوی شما مرطوب گردد، زانو بزنید، تمیز کردن اضافی و یا استفاده دوباره از بستر لازم است.

تهویه: مناسب فراهم گردد.

گام برداشتن در جهت حفظ سلامت، رشد و رفاه گوساله برای آینده مزارع شیری ضروری است. استفاده از این استراتژی های تغذیه و ساختمانی برای مبارزه با اثرات تنش سرما در تا قبل از شیر گیری گوساله ها در فصل زمستان ضروری است.


دسته بندی : پرورش گوساله


 

Journal Finder

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 16:28 - جمعه نهم آبان 1393

یافتن مجله ISI توسط ژورنال فایندر

 

شاید این سوال به ذهن شما هم رسیده باشد که چطور می‌توان یک مجله ISI برای چاپ مقاله پیدا کرد.

اما امروز می‌خواهیم چند ابزار آنلاین را به شما معرفی کنیم که یافتن مجله ISI  را برای شما راحت می‌کند.

 ایران تحقیق یک موسسه آموزشی - پژوهشی است که در زمینه اخذ پذیرش مقالات و انجام مطالعات دانشگاهی فعال می باشد و مطالب این سایت جدای از قضاوت در مورد عملکرد درست یا نادرست آن می تواند برای دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به نوشتن مقاله می کنند کمک خوبی باشد.

 ژورنال فایندر ابزاری است که شما با وارد کردن موضوع و گاهاً چکیده مقالات خود، می‌توانید لیستی از مجلات ISI را برای چاپ پیدا کنید.

 

پیدا کردن مجله ISI در بین مجلات الزویر

اگر شما می‌خواهید یک مقاله ISI در بین مجلات الزویر پیدا کنید باید به سراغ ژورنال فایندر الزویر بروید.

شما باید پس از ورود به این سایت عنوان مقاله و چکیده آن را در بخش های مربوطه وارد کنید و در صورت نیاز حیطه موضوعی خود را نیز انتخاب نمایید. ژورنال فایندر الزویر کمک زیادی در پیدا کردن مجله ISI به شما خواهد کرد چرا که اطلاعاتی همچون ضریب تأثیر (ایمپکت فکتور)، مدت زمان مورد نیاز برای اکسپت و چاپ و همچنین درصد مقالات اکسپت شده را به شما می‌دهد.

 

 

یافتن مجله ISI در بین مجلات اسپرینگر

مجلات چاپ شده به وسیله انتشارات اسپرینگر جزو باکیفیت‌ترین مجلات دنیا محسوب می‌شوند. اگر دوست دارید که یک مجله ISI در بین مجلات اسپرینگر پیدا کنید باید به ژورنال فایندر اسپرینگر بروید. در این صفحه نیز شما باید چکیده مقاله خود را وارد کنید تا مجلات مرتبط به شما معرفی شود. این ابزار امکاناتی نظیر انتخاب مجله با ضریب تأثیر یا بدون آن و همچنین اوپن اکسس بودن مجله را به شما می‌دهد. همچنین ضریب تأثیر و دوره چاپ مجله نیز (ماهانه، فصلنامه و …) به شما ارئه می‌گردد.

 

آموزش یافتن مجله ISI در سایر سایت‌ها

علاوه بر این دو ابزار که مختص جستجوی مجله در سایت‌های الزویر و اسپرینگر هستند برخی دانشگاه‌ها نیز چنین امکاناتی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

دانشگاه مک کوئیر استرالیا نیز یک ابزار آنلاین ژورنال یاب دارد (در اینجا ببینید) که مجلاتی از سرتاسر جهان را به شما معرفی می‌کند. توصیه ما این است که قبل از اقدام به ارسال مقاله ISI حتماً از این ابزارها نیز استفاده نمایید تا امکان انتخاب مجلات بهتری برای شما فراهم باشد.

 

 


دسته بندی :


 

رشد تولید علمی ایران و ترکیه

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 16:19 - جمعه نهم آبان 1393

 

مقایسه رشد تولید علمی ایران و ترکیه

 

 

موسسه اطلاع رسانی سایمگو با بهره‌گیری از آمارها و اطلاعات موسسه اسکوپوس توانسته است اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار رصد کنندگان علم قرار دهد.

 

تمامی آمارها و اطلاعات این موسسه رایگان است و به صورت آنلاین می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

 

در این نوشته قصد داریم تا رشد تولید علمی ایران و ترکیه را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ بر طبق اطلاعات این سایت مورد مقایسه قرار دهیم. اما قبل از ارائه آمارها لازم به توضیح است که رشد تولید علمی در این سایت و سایت‌های مشابه تنها محدود به آمارهای کمی است و اطلاعات درباره کیفیت این تولیدات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 همانطور که در شکل زیر می‌بینید در سال ۱۹۹۶ ایران تنها ۸۲۷ مقاله تولید کرده است در حالی که این میزان برای ترکیه در حدود ۵۶۲۲ مقاله است.

 

بنابراین می‌توان گفت که ترکیه از سال‌های قبل‌تر از ایران بر روی تولید علم سرمایه‌گذاری کرده است.

 

این تفاوت بین دو کشور در سال ۲۰۰۰ نیز مشاهده می‌شود.

 

اما از حدود سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تولید علم ایران سرعت بیشتری می‌گیرد.

 

در نهایت در سال ۲۰۱۰ میزان تولید علم ایران و ترکیه تقریباً مساوی می‌شود.

 

اما ایران بیشترین رشد تولید علم را در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تجربه کرده است. به طوری که در طی این دو سال تعداد مقالات ایران از ۲۹۳۳۱ به تعداد ۳۸۸۰۰ مقاله می‌رسد.

 

بعد از سال ۲۰۱۱ و در طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیز تولید علمی ایران از ترکیه بیشتر بوده است.

 

 

 

 

iranturkey رشد تولید علمی ایران و ترکیه

 

در جدول زیر تولیدات علمی دو کشور به تفکیک سال آورده شده است که می‌توانید میزان رشد علمی هر کشور را در سال‌های مختلف ببینید.

 

ittable رشد تولید علمی ایران و ترکیه

 

 


دسته بندی :


 

لسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 1:19 - پنجشنبه هشتم آبان 1393

 

ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد

عشقونده دیوانه منم دیرم شام و سحر       یا حسین.

شمعیوه پروانه منم یانارام شام و سحر       یاحسین.

 

حسین (ع) تشنه آب نبود. تشنه وفاداری و آزادیخواهی بود. تشنه آنکه مردمان را در جستجوی انسانیت ببیند. او لب تشنه ماند تا ما را سیرآب از ارزش‌ها کند. او با عزیزترین کسانی که داشت بر شمشیرها تاخت تا نه زخم تنش، بلکه زخم دلش را ببینیم و افکار بلندش را درک کنیم.

 

 

 

 

 


دسته بندی :


 

نیتروژن اوره‌ای شیر

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 18:12 - چهارشنبه هفتم آبان 1393

نیتروژن اوره‌ای شیر

Jim Salfer, Regional Extension Educator-Dairy

Published in Dairy Star October 5, 2007

 اوره چیست؟ اوره محصول نهایی متابولیسم پروتئین است که در درجه اول از آمونیاک در کبد ساخته میشود. حیوانات آمونیاک بیش از حد را به دلیل سمی بودن آمونیاک به اوره تبدیل می کنند. غلظت اوره در شیر را  نیتروژن اوره ‌ای شیر (MUN) و غلظت اوره در خون به عنوان نیتروژن اوره‌ای خون (BUN) نامیده می شود. غلظت اوره به طور معمول در مزرعه با عنوان MUN تجزیه و تحلیل  می شود، به این دلیل که اندازه‌گیری آن در شیر آسان و ارزان تر است. علاوه بر این، به دلیل اینکه اوره به آسانی از خون به غده پستانی و شیر منتشر می شود ، بازتاب تغییر در BUN در MUN منعکس خواهد شد.

منابع MUN:

پروتئین و یا نیتروژن غیر پروتئینی خوراک در شکمبه توسط میکروبهای شکبه شکسته شده و به آمونیاک تبدیل می شود. اگر میکروب ها انرژی در دسترس از کربوهیدرات تخمیری ردا به حد کافی داشته باشند، آمونیاک می تواند توسط میکروب های شکمبه برای سنتز پروتئین خام میکروبی مورد استفاده قرار گیرد. آمونیاک استفاده نشده در شکمبه به خون جذب می شود، و سپس با انتقال به کبد به اوره تبدیل می شود.

پروتئینی که در شکمبه تجزیه نمی شوند به روده کوچک رفته و در آنجا این پروتئینها به آمینو اسیدها تجزیه می شوند. اسیدهای آمینه هایی که توسط حیوان مورد استفاده قرار نمی گیرند در بدن ذخیره نمی شوند بلکه به جای آن در کبد به عنوان منبع انرژی مورد استفاده و یا برای سنتز گلوکز استفاده می شوند. در این روند، آمونیاک تولید می شود، که پس از آن به اوره تبدیل می شود. البته پروتئین نیز توسط کبد مورد استفاده قرار می گیرد لیکن زمانی که جیره غذایی کمبود انرژی داشته باشد.

سرنوشت اوره چیست؟ اوره یا در ادرار از طریق کلیه ها دفع می شود و یا دوباره از طریق بزاق و یا از طریق دیواره شکمبه به شکمبه باز می گردد.

چرا تجزیه و تحلیل MUN ؟ نیتروژن اوره‌ای شیر به عنوان یک ابزار ارزان قیمت به منظور نشان دادن تعادل بین پروتئین جیره غذایی با انرژی به شمار می رود و چگونگی استفاده موثر گاو از پروتئین و یا نیتروژن برای تولید شیر را نشان می دهد. همانطور که افزایش نیتروژن در محیط زیست نگرانی هایی را در پی دارد، MUN راه کم هزینه خوب بر نظارت بر دفع نیتروژن اضافی به محیط زیست می‌باشد.

چگونه ارزش MUN تفسیر کنیم؟ مقدار MUN بهینه در محدوده 8.5-12.0 میلی گر در دسی لیتر پیشنهاد شده است.

مقدار MUN در مزارع می تواند به طور قابل توجهی با توجه به عوامل مختلف غیر تغذیه‌ای و تغذیه‌ای متفاوت باشد. عوامل غیر تغذیه‌ای مانند نژاد، سن مادر، روز شیردهی، میزان تولید شیر و فاصله تغذیه تا شیر دوشی می تواند در مقدار MUN تاثیرگذار باشند. جیره غذایی بیشترین اثر بر روی مقدار MUN دارد، با این حال، مقدار MUN بالا نشان دهنده پروتئین اضافی در جیره غذایی یا کمبود انرژی در جیره می باشد. عدم تعادل بین پروتئین تجزیه شده در شکمبه و انرژی در دسترس ناشی از تخمیر کربوهیدرات ها نیز باید در نظر گرفته شود. این به علت کمبود کربوهیدرات های با تجزیه سریع در شکمبه و یا پروتئین تجزیه پذیر (RDP) بیش از حد در شکمبه رخ دهد. پروتئین غیر قابل تجزیه (RUP) اضافی در شکمبه نیز می تواند یک عامل مهم باشد. مواد غذایی که می توانند مقدار قابل توجهی از RDP  را در جیره غذایی ایجاد کنند، شامل اوره، کنجاله سویا و یونجه می باشند. منابع پروتئین که کمتر تجزیه در شکمبه تجزیه می شوند عبارتند دانه های تقطیری، پودر ماهی و پودر خون. ارزش پایین MUN ممکن است نشان دهد که جیره غذایی کمبود انرژی ناشی از تخمیر کربوهیدرات ها یا پروتئین RDP بیش از حد در شکمبه دارد.

چگونه مقدار MUN مفید هستند ؟ اگر چه تحقیقات محدود است، مطالعه اخیر در کانادا در نشان می دهد که مقدار  MUN یک ابزار مفید در مزرعه به شمار می رود. نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوها به صورت فردی به مدت 11 ماه اندازه‌گیری شد. مقدارهای MUN برابری در (اولین، دومین و ≥ سومین شیردهی) و در مرحله شیرواری (اوایل، اواسط و اواخر) گزارش شد. از 38 گله به عنوان "گروه های آزمایشی " استفاده شد و گزارشهای تولیدی نشان دادند که مقدار MUN در دامنه‌ای (بزرگتر از 14 میلی گرم در دسی لیتر) یا کم (کمتر از 10 میلی گرم در دسی لیتر) گزارش شد. علاوه بر این، یک لیست از دلایل بالقوه مرتبط با جیره غذایی برای سطح MUN گزارش شد. در گروه آزمایشی، گله هایی که تغییر خوراک بر اساس غلظت MUN  داشتند مقدار افزایش شیر تولیدی 2.4 پوند در روز در مقایسه با گله های که تغییر خوراک را نداشتند گزارش شد. با این حال، دلیل واقعی برای تغییر در مقدر شیر مشخص نیست. تغییر جیره غذایی می تواند عدم تعادل مواد مغذی اصلاح یا تغییر در خوراک مقدار مصرف جیره رتا تغییر دهد. به هر حال، MUN یک ابزار خوب برای هشدار دهی به متخصصان تغذیه یا پرورش دهندگان است که راندمان استفاده از نیتروژن جیره غذایی را می تواند بهبود بخشد.

به طور خلاصه: نیتروژن اوره‌ای شیر باید به عنوان یک ابزار در مزرعه برای تعیین معیار  و کمک به تصمیم گیری در مورد تغییر در جیره غذایی مورد استفاده قرار گیرد. برای جمع آوری و بدست آوردن بهترین  ارزش MUN، جمع آوری نمونه های شیر از دوشش های مشابه و  از گاو های مشابه انجام گردد، استفاده از یک آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل ضروری است و همچنین از گاوهای با تعداد SCC بالا استفاده نشود. ایجاد مقدار پایه MUN برای گله از چندین آزمایش به منظور تعیین مقدر متوسط ​​و تنوع نرمال در گله ضروری است به طوریکه مقدر پایه و انحراف معیار  ارزش های MUN برای بررسی تغییرات جیره غذایی و اثر آنها در مقدار MUN مهم است.


دسته بندی : شیر


 

The Nobel Prize in Physiology or Medicine

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 22:42 - سه شنبه ششم آبان 1393

The Nobel Prize in Physiology or Medicine

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات تکمیلی توانید می توانید به سایت زیر رجوع نمایید.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2014/press.html


دسته بندی :


 

اهمیت استفاده از مکمل های معدنی در دوره خشکی

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 12:19 - جمعه دوم آبان 1393

اهمیت استفاده از مکمل های معدنی در دوره خشکی

 

Greg Golombeski, U of MN Dairy Graduate Student

Published in Dairy Star July 11, 2009

 

مواد معدنی کم نیاز، مواد مغذی ضروری مورد نیاز تمام گونه های حیوانی هستند. به این دلیل به آنها  کم نیاز گفته می شود که مقدار مورد نیاز روزانه آن در جیره غذایی حیوانات کم و به طور معمول کمتر از 100 میلی گرم / کیلوگرم است (واحد در میلیون، میلر و همکاران 1988،). نقش مواد معدنی کم نیاز در تولید فرآورده های دامی بزرگ بوده و طیف گسترده ای از فعالیت ها و عملکرد بدن به آنها وابسته است.  از این میتوان به (نه عامل محدود کننده) سنتز ویتامین، تولید هورمون ها، فعالیت آنزیم ها، تشکیل کلاژن، سنتز بافت، حمل و نقل اکسیژن و دیگر فرایندهای فیزیولوژیکی مربوط به رشد، تولید مثل و سلامت نام برد (پترسون و همکاران، 1999). میزان نیاز به مواد معدنی کم نیاز توسط یک گاو شیری به عوامل زیادی از جمله ژنتیک، سن، نگهداری، رشد، تولید مثل و شیردهی واسبته است. این مقاله بیشتر تاکید می کند که چرا استفاده از مکمل عناصر معدنی در طول دوره خشکی در گاو شیری مهم است، و می تواند اثراتی در گوساله های تازه متولد شده و عملکرد شیردهی پس از آن داشته باشد.

دوره انتقال برای یک گاو شیری 2 تا 3 هفته قبل آغاز و تا 2 تا 3 هفته پس از زایمان ادامه می یابد. در طول این 4 تا 6 هفته ، گاوها دچار استرس قابل توجهی برای زایمان و برگشت به حالت طبیعی بعد از زایمان می شوند. تحقیقات نشان داده اند که مواد معدنی کم نیاز نقش مهمی در به حداقل رساندن اثرات منفی استرس ایفا می کنند و این نشان دهنده این است که بسیار مهم است که گاوها دارای ذخایر خوبی از مواد معدنی کم نیاز برای کمک  به طی این دوره باشند. ناکلس و همکاران (1993) پیشنهاد کرده اند که استرس به طور بالقوه می تواند توانایی یک حیوان برای حفظ مواد معدنی کاهش دهد. بنابراین، این مهم است که گاوها از نظر وضعیت ماده معدنی کمیاب در طول آبستنی و به ویژه در طول دوره خشک و بلافاصله قبل از زایمان برای جلوگیری از مشکلات تحت بالینی که منجر به کاهش عملکرد شیردهی و یا تولید مثلی در دوره شیردهی بعدی می شود، مناسب باشند.

استفاده از  مواد معدنی کافی نیز در طول آبستنی برای مهیا کردن مواد معدنی کم نیاز کافی برای توسعه و رشد پیوسته بافتهای جنین مورد نیاز است.ذخیره سازی مواد معدنی در بافت های جنین منعکس کننده هر دو تقاضای جنین برای رشد و توانایی بند ناف برای انتقال مواد معدنی و برای برآورده کردن نیازهای خود جنین است (عبدالرحمن و کینکید، 1993). اگر سطح مواد معدنی کمیاب در گاوهای دوره انتقال زیر سطح مطلوب باشد ، اگر چه ممکن است نشانه های کمبود نشان داده نشود، ولی انتقال مواد معدنی به گوساله ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین، استفاده از مکمل های معدنی کم نیاز کافی برای گاوهای آبستن ضروری است. به عنوان مثال حیدر اوغلو و کنیپ فل (1981) اظهار داشتند که، جنین به طور کامل متکی بر بند ناف برای عرضه کافی از مواد معدنی کم نیاز و سایر مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و توسعه است. به طوریکه کاهش در وضعیت ماده معدنی در گوساله، در اولین نشانه ها ایمنی و عملکرد آنزیم های را به خطر می افتد. به دنبال آن کاهش در حداکثر رشد و در نهایت رشد عادی به خاطر کمبود بالینی (ویکسه، 1992) کاهش می یابد.

گوساله تازه متولد شده به منظور تامین ذخایر معدنی خود تنها به بند ناف متکی نیست بلکه بیستر به آغوز هم بستگی دارد. آغوز منبع اصلی مواد معدنی برای گوساله ها است و مقدار مواد معدنی آغوز تا حد زیادی تحت تاثیر مکمل های مواد معدنی مصرفی گاو در طول دوره انتقال است. بنابراین، مکمل مواد معدنی کم نیاز باید در طول دوره انتقال برای افزایش محتوای مواد معدنی در آغوز و بافت های جنین به منظور افزایش ایمنی در گوساله تغذیه شوند.

جدول زیر شرح عملکرد مهمی از هفت مواد معدنی کم نیاز برای گاوهای خشک و جنین همراه با سطح مکمل توصیه می کند. استفاده فعلی از مکمل های مواد معدنی کم نیاز در جیره غذایی به سطح مورد نیاز در صنعت و مستقل از مقدار عرضه شده آن از خوراک پایه است. استفاده از مکمل ها معمولا به این منظور انجام می شود که مقادیر کافی از مواد معدنی کم نیاز تغذیه شوند.

جدول 1. برآورد NRC 2001  برای مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی گاوهای آبستن

 

عملکرد

گاو آبستن 1

گاو آبستن 2

 

 

میلی گرم / کیلوگرم جیره غذایی DM

کبالت

ضروری برای سنتز ویتامین B12 توسط میکروب های شکمبه است

0.11

0.11

مس

مورد نیاز برای فعالیت آنزیم های مربوط به سوخت و ساز آهن و حمل و نقل آن

15.2

13.7

ید

مورد نیاز برای سنتز هورمونهای تیروئید، که در تنظیم میزان سوخت و ساز بدن دخیل هستند

0.5

0.5

آهن

در هموگلوبین و عملکرد آن در حمل و نقل اکسیژن را به سلولهای نض دارد

40.0

40.0

منگنز

کمبود آن منجر به اختلال در رشد ، ناهنجاری های اسکلتی، عملکرد ضعیف تولید مثل


22.0

17.8

سلنیوم

کمبود با کاهش عملکرد تولید مثلی  و عدم حفظ لایه های جنینی

0.3

0.3

روی

مورد نیاز برای تقسیم سلولی، DNA و RNA تکثیر و بازیابی و نگهداری سلول ها، و عملکرد بسیاری از آنزیم ها

31.0

22.8

1 تعریف توسط NRC برای ماده گاو ، 500 کیلوگرمی ADG = 0.5 کیلوگرم، روز 250 آبستنی. 
2 تعریف توسط NRC برای ماده گاو ، 650 کیلوگرمی ، روز 270 آبستنی. 


دسته بندی : تغذیه نشخوار کنندگان


 

روش های پیشرفته آماری

نویسنده : جواد محمدی(دانش آموخته ارشد تغذیه طیور) | تاریخ : 11:18 - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393

روش های پیشرفته  آماری

 

 

با سلام

 

در این پست برای دانشجویانی که با نرم افزار sas  کار می کنند جهت سهولت و آشنایی با مفاهیم و مراحل آنالیز داده ها فایل پاورپوینتی آماده شده است .

مطالعه این فایل می تواند پاره ای از مشکلات دانشجویان را در این زمینه برطرف نماید.

این پاورپوینت در 60 اسلاید تهیه شده است

 

لینک دانلود

 

 

 


دسته بندی :


 

10 استراتژی برای بهبود عملکرد گاوها اوایل شیردهی برای اوج بالاتر تولید شیر

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 21:30 - شنبه بیست و ششم مهر 1393

10 استراتژی برای بهبود عملکرد گاوها اوایل شیردهی برای اوج بالاتر تولید شیر

 

Noah Litherland

Dairy Nutritionist
April 29, 2011

 

 

خشک کردن گاوها یک شروع خوب و  انتخاب مسیر موفق در اوایل شیردهی به منظور  حفظ سلامت و عملکرد گاو مهم است و تاثیر قابل توجهی در عملکرد تولید مثلی و سودآوری گاوها دارد.

اوج تولید شیر به عنوان بیشترین میزان تولید شیر روز ثبت شده در 150 روز اول یک گاو شیری (DIM) تعریف شده و در طول تاریخ به عنوان یک معیار برای تعیین موفقیت دوره خشکی و تغذیه اوایل شیردهی و مدیریت استفاده می شود.  همچنین اوج تولید شیر نشانه ای از پاسخ گاو به چگونگی مدیریت تغذیه گاو در دوره خشک، زایمان و دوره اوایل شیردهی می باشد.

بیشتر گاوها در بین 45 تا 90 روز شیردهی (DIM) به اوج تولید شیر می رسند و سپس به آرامی تولید شیر در طول زمان کاهش می‌یابد.

معمولا ذکر شده که هر نیم کیلو اوج شیر اضافی سبب می شود که تولید شیر 100 تا 150 کیلو برای کل دوره شیردهی بیشتر شود.

درک این که چگونه تغذیه و مدیریت در دوره انتقال بر عملکرد گاو چندان  پیچیده نیست. اثر متقابل تغذیه و متابولیسم بدن و سایر اختلالات ایجاد شده در اوایل شیردهی که اوج تولید شیر را تحت تاثیر قرار می دهند در شکل   نشان داده شده است.

به عنوان مثال، ریسک جیره کم فیبر می تواند به اسیدی شدن شکمبه منجر شود، که این نیز می تواند باعث لنگش و یا جابجایی شیردان و یا باعث کاهش اوج تولید شیر شود.

 

 

در اینجا "10" استراتژی برای بهبود عملکرد اوایل شیردهی و اوج تولید شیر بالاتر  رو ذکر می کنیم:

 

1- خشک کردن گاوها یک شروع خوب و  انتخاب مسیر موفق در اوایل شیردهی. تحقیقات بیش از ده سال گذشته به وضوح تاثیر تغذیه دوره خشکی و مدیریت بر سلامت پس از زایمان و عملکرد را نشان داده اند. اگر شما با عملکرد گاو شیری خود ناراضی هستین، برنامه خشک کردن گاو را ارزیابی کنید.

اهداف کلیدی برای گاوهای خشک عبارتند از: حفظ مصرف ماده خشک (DMI) (28 تا 32 کیلوگرم در روز)، اجتناب از تغذیه بیش از حد انرژی، جلوگیری از افزایش BCS، بهینه سازی آسایش و سلامت سم.

 

2- کاهش خطر ابتلا به تب شیر تحت بالینی (کلسیم خون کم یا هیپوکلسمی) در هفته اول شیردهی. کلسیم خون پایین (کمتر از 0.8 میلی گرم / دسی لیتر) با کتوز، افزایش شمار سلول های بدنی، متریت، کاهش مصرف خوراک و کاهش تولید شیر در ارتباط است.

3- مصرف خوراک را بلافاصله پس از زایمان بهینه سازی کنید.

فراهم کنید: 10 تا 15 گالن آب گرم با اب آشامیدنی، دسترسی به TMR تازه، 2.5 تا 5 کیلوگرم یونجه / علوفه گراس و حفظ نظافت و طراوت خوراک.

4- بهینه سازی آسایش گاو.

در گروه گاو تازه زا: به حداقل رساندن استرس اجتماعی (به خصوص برای تلیسه های تازه زا)، جلوگیری از شرایط جداسازی که در آن گاو از گله طبیعی جدا شده اند. سرمایه گذاری در بخش خنک کننده گاوداری برای گاوهای خشک و شیرده.

5- حفظ سلامتی شکمبه / جلوگیری از اسیدوز شکمبه.

فراهم کنید: تکه های کوچک یونجه خشک / گراس برای 5 روز اول پس از زایمان، جیره غذایی اوایل دوره شیرواری باید مقدار زیادی از فیبر قابل هضم با کیفیت خوب (31 تا 35 درصد NDF) باشد، حفظ مت فیبر با مصرف خوراک مناسب و اجتناب از خالی بودن اخور، بافر به صورت آزاد فراهم گردد و مصرف بافر ثبت شود. به حداقل رساندن خطر تغییر ناگهانی جیره که ممکن است سبب اسیدی شدن شکمبه شود.

6- شناسایی گاوها با سابقه اختلالات متابولسیمی  و سلامتی.

گاوهایی که دارای سابقه تب شیر، کتوز و یا ورم پستان هستند به احتمال زیاد دوباره بیمار خواهند شد. افزایش توجه به گاوهای که استعداد ذاتی نسبت به مشکلات سلامتی دارند، اجازه خواهد داد که شما برخی از کارهای نگهداری و پیشگیرانه را انجام دهید.

7- ارزیابی نمره وضعیت بدن (BCS).

توصیه های جدید صنعت گاوداری نشان می دهد که BCS مطلوب در زایمان 3.0  می باشد که در مقابل توصیه های قبلی 3.5 می باشد.

مفهوم پشت این توصیه این است که از زایمان گاو های با نمره "4+" جلوگیری به عمل آید.BCS پایین تر در زایمان تا 0.5-1.0 واحد از BCS انحراف معیار گله به عنوان یک حاشیه امن برای جلوگیری از اضافه وزن گاو که ریسک بالاتری برای کتوز، کبد چرب محسوب می شود.

8- استفاده از مواد افزودنی در خوراک.

گروه گاوهای تازه زا بیشترین پتانسیل را برای بازگشت سرمایه گذاری در استفاده از افزودنی در خوراک را دارند.

یونوفرها (در دسترس بودن قند خون را افزایش می دهند)، کولین (باعث بهبود سلامت کبد و عملکرد آن می شود)، اسیدهای آمینه محافظت شده (نیاز اسید آمینه را بدون تغذیه بیش از حد پروتئین تامین می کند)، مکمل های چربی حفاظت شده (افزایش انرژی دریافتی)، و مخمرها (تخمیر شکمبه را تثبیت میکنند).

9- اجتناب از عوامل ضد تغذیه ای از قبیل خوراک حاوی کپک ها، مخمرهای مضر، و خوراک های با تخمیر ضعیف. تعداد کپک ها بیشتر 100000 کلنی در هر گرم به احتمال زیاد مصرف خوراک و قابلیت هضم جیره را کاهش خواهند داد.

10-استفاده از مقدار صحیح از آنتی اکسیدان ها در خوراک.

آنتی اکسیدان های (ویتامین E و سلنیوم) به کاهش اثرات استرس اکسیداتیو (مثلا: بسیج چربی بیش از حد، کیفیت هوا ضعیف، بیماری و لنگش)، که باعث کاهش بازده عملکرد سیستم ایمنی بدن می شوند، کمک می کنند.

 

شکل- ارتباط میان عوامل خطر قبل از زایمان و نتایج آن پس از زایمان


دسته بندی : پرورش گاو شیری


 

فیلمی در رابطه با کمپانی فروش اسپرم در کالیفرنیا

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 23:30 - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393

دوستان در این پست فیلمی در رابطه با یک کمپانی اسپرم با نام  JLG Enterprises Inc در کالیفرنیا رو براتون گذاشتم. این فیلم 8 دقیقه ای تصاویر جالبی از مزارع گاو شیری در امریکا و تانک های بزرگ ازت مایع برای نگهداری اسپرم رو نشون میده که دیدنش خالی از لطف نیست.

 

 

دانلود فایل ویدیو


دسته بندی :


 

Real Time PCR

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 17:38 - دوشنبه بیست و یکم مهر 1393

با سلام

 

 

 

در این پست  دو ویدیوی آموزشی در رابطه با  Real Time PCR و Microarray   تهیه شده است. لینک های زیر را

دنبال کنید.

 

 

 

 

http://basijmed.ir/public/vimb/Real-Time%20PCR.swf

 

 

 

http://basijmed.ir/public/vimb/DNA%20Microarray.swf

 

 

 

 


دسته بندی :


 

راهنمای آنالیز آماری داده ها با نرم افزار sas به همراه دستورهای برنامه

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 15:25 - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393

راهنمای آنالیز آماری داده ها با نرم افزار sas به همراه دستورهای برنامه

دوستان در اینترنت برای انجام آنالیز آماری خودم در رابطه با آزمون تابعیت و تعیین بهترین سطح یک ماده دنبال دستور و راهنمای sas می گشتم که یک فایل بسیار خوب در رابطه با دستورهای آنالیز sas پیدا کردم که عنوان آن کاربرد نرم افزار sas در تجزیه و تحلیل داده های آماری بود  که گفتم بهتره تو وبلاگ بزارم که شما  دوستان نیز بتوانید از آن استفاده نمایید

 

دانلود فایل 


دسته بندی :


 

وسترن بلات

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 15:7 - پنجشنبه دهم مهر 1393

وسـتـرن بـلاتينـگ

 

وسترن بلاتینگ شامل جد‌اسازي مخلوط پروتئيني بر روي ژل و سپس انتقال آن‌ها به يك غشاي مناسب است. سپس مـلـكــول پــروتـئـيـن از طـريـق ميـانكنـش بـا يـك آنـتــي‌بــادي اخـتـصــاصــي نـشــانــدار، شـنــاســايـي مي‌شود. از آنجائي‌كه غالباً وسترن بلاتينگ را به كمك اتصال آنتي بادي ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند، به آن ايمونو بلاتينگ نيز گفته مي شود. کلمه ی بلاتینگ به روش انتقال اشاره دارد و کلمه ی ایمونو به خاطر لزوم استفاده از واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی اختصاصی در مرحله ی شناسایی می باشد. این تکنیک توسط  Towbin و همكاران در سال 1979، ابداع گردیده است و تركيبي از الكتروفورز و انتقال پروتئين ها به يك فاز جامد است. با اين روش مي‌توان اطلاعاتي در مورد خصوصيات مختلف آنتي‌ژن‌هاي پروتئيني شامل وجود و مقدار آنتي‌ژن، وزن ملكولي پروتئين، ايزوفرم‌ها و محصولات شكسته شده آن و كارايي روش استخراج آنتي‌ژن به دست آورد. در عین حال وسترن بلات اطلاعاتی در مورد اینکه چه مقدار پروتئين در سلول وجود دارد در اختیار ما قرار می دهد.


دسته بندی :
برچسب‌ها: وسترن بلات, وسترن, بلاتینگ, ایمونوبلاتینگ, پروتئین

 

پاییز

نویسنده : | تاریخ : 19:41 - سه شنبه یکم مهر 1393

پاییز       

 

 

 

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی

پاییز بهاری است که عاشق شده است.

 

 

 

 

روز های سخت...

 

 

 

 
 
 
ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد
فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن
خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!

دسته بندی :


 

اهمیت یکنواختی در گله های مادر و جوجه گوشتی

نویسنده : جواد محمدی(دانش آموخته ارشد تغذیه طیور) | تاریخ : 12:18 - شنبه بیست و نهم شهریور 1393

اهمیت یکنواختی در گله های مادر و جوجه گوشتی 

 

گله­ های مادر جوان به سبب آنکه تولید تخم ­های کوچک می­ نمایند، مواد مغذی در آنها به میزان کافی ذخیره نشده و جوجه دچار کمبود مواد مغذی می­ گردد. تحقیقات در طی چند سال اخیر نشان داده است که یکنواختی گله یک روزه جوجه گوشتی رابطه خطی با یکنواختی گله مادر دارد. این مسئله بخصوص در گله­ های مادر جوان نمود بارزی دارد. امروزه گله­ های مادر با سرعت بیشتری به تولید می آیند که این مسئله باعث افزایش تعداد تخم­ مرغ تولیدی بیشتر، در بازه زمانی کوتاهتر می­گردد. 

در این پست  برایتان در رابطه با اهمیت یکنواختی به طور مفصل توضیحاتی  ارائه شده است.

 

لینک دانلود فایل سمینار

لینک دانلود فایل متنی 


دسته بندی : مقالات تغذیه
برچسب‌ها: گله مادر, جوجه گوشتی, ضریب تغییرات, یکنواختی, عملکرد

 

آخرین مطالب

» Body condition scoring of sheep and goats ( دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 )
» نقش تعادل انرژی در تولید مثل ( دوشنبه هفدهم آذر 1393 )
» ایستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشم ( شنبه پانزدهم آذر 1393 )
» کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات زیست مولکولی ( سه شنبه یازدهم آذر 1393 )
» علم ( یکشنبه نهم آذر 1393 )
» نگارش اولین کتاب اپی ژنتیکی به زبان فارسی ( یکشنبه نهم آذر 1393 )
» نقش فاکتورهای رشد شبه انسولین در فعالیت تخمدان ( شنبه یکم آذر 1393 )
» محدودیت های مواد خوراکی در جیره ( جمعه سی ام آبان 1393 )
» سالگردها از خود واقعه ها دردناکترند ( پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 )
» كشاورزي، علم درجه چندم؟! ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» مراقبت از گوساله ها در آب و هوای سرد زمستان ( پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 )
» Journal Finder ( جمعه نهم آبان 1393 )